Content

Polityka ZSZ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem InformacjiNajwyższe Kierownictwo wyznacza Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu kierunki działania i ustanawia cele dotyczące jakości i bezpieczeństwa informacji do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych; zapewnia utrzymanie środowiska wewnętrznego oraz dostępność zasobów.Prawidłową realizację procesu normalizacyjnego i usług w warunkach bezpieczeństwa informacji gwarantuje zaangażowanie Kierownictwa i wszystkich pracowników we wdrażanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi zobowiązanie wobec naszych klientów, interesariuszy oraz społeczeństwa, została zakomunikowana przez Kierownictwo, jest znana, zrozumiała i respektowana przez wszystkich pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - dr inż. Tomasz Schweitzer