Konferencja jubileuszowa

9 maja 2024 r. obchodziliśmy uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia PKN. Świętowanie rozpoczęło się od międzynarodowej konferencji pt.: „Normalizacja w obliczu nowych wyzwań. Normy jako narzędzie wspierające europejską politykę konkurencyjności i cele zrównoważonego rozwoju”.

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Zgromadzonych uczestników konferencji przywitał Waldemar Sługocki – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Podkreślił, że to nie przypadek, że wydarzenie PKN odbywa w gmachu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze, ponieważ efektywna współpraca między Ministerstwem a PKN trwa nieprzerwanie już od ponad 100 lat. Wyraził nadzieję, że będzie kontynuowana przez kolejne lata i z korzyścią dla rozwoju polskiej gospodarki. Ewa Zielińska – Prezes PKN oraz Teresa Sosnowska – Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji przybliżyły historię instytucji oraz dotychczasowe osiągnięcia, a także plany na przyszłość. Podziękowały również za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w rozwój normalizacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. W dalszej części konferencji odbyły się panele dyskusyjne.

Doświadczenia i wyzwania związane ze wstąpieniem PKN w struktury europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC

Podczas pierwszego panelu poruszono kwestie dot. doświadczeń i wyzwań związanych z rozszerzeniem europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC o nowych członków – w tym PKN, co było związane ze wstąpieniem tych krajów do Unii Europejskiej. Prelegentami tej części konferencji byli: Elena Santiago Cid – Dyrektor Generalna Centrum Zarządzania CEN-CENELEC, Priit Kikas – Dyrektor Zarządzający Estońskiego Centrum Normalizacji i Akredytacji, Olivier Peyrat – Dyrektor Generalny AFNOR, Wiceprezydent Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN ds. Polityki, Ewa Zielińska – Prezes PKN, Wiceprezydent CENELEC ds. Polityki. Od 1 stycznia 2004 r. PKN jest członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC. Umożliwiło to polskim interesariuszom aktywny udział w opracowywaniu Norm Europejskich, które mają kluczowe znaczenie dla jednolitego rynku i ułatwiają usuwanie barier handlowych. Transformacja ta wymagała jednak znaczących zmian zarówno w krajowych organach normalizacyjnych, jak i w samych organizacjach.

Wyzwania stojące przed normalizacją – rola norm w kontekście „zielonej” Europy oraz wspierania celów zrównoważonego rozwoju

W drugim panelu dyskusyjnym wzięli udział Marek Roszak – dr hab. inż., prof. PŚ, Prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000, Stefano Calzolari – Prezydent Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, Wolfgang Niedziella – Prezydent Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC, Luis Jorge Romero – Dyrektor Generalny Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI, Sergio Mujica – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, Philippe Metzger – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC. Dyskutowano o wyzwaniach stojących przed normalizacją we wspieraniu celów zrównoważonego rozwoju, o tym, że normalizacja musi ewoluować zgodnie z aktualnymi trendami oraz w jaki sposób PKN i polscy eksperci mogą się do tego przyczynić. Jubileusz PKN swoją obecnością uświetnił Krzysztof Gawkowski – Wicepremier i Minister Cyfryzacji. Podkreślił swoje doświadczenie z normalizacją oraz docenił wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie polskich specjalistów w rozwój normalizacji.

Nagrody PKN

Jak co roku PKN uhonorował także osoby i podmioty, które szczególnie wyróżniły się wspieraniem systemu normalizacyjnego. PKN przyznaje następujące nagrody – Promotor Edukacji Normalizacyjnej oraz Kompas Normalizacji. Nagrody zostały ustanowione w 2015 r. z inicjatywy ówczesnego Prezesa PKN – Tomasza Schweitzera. Podczas konferencji jubileuszowej nagrody PKN zostały wręczone przez Krzysztofa Gawkowskiego – Wicepremiera i Ministra Cyfryzacji oraz Ewę Zielińską – Prezes PKN. Tytułem Promotora Edukacji Normalizacyjnej została nagrodzona Agnieszka Podrazik z Biblioteki Głównej AGH, Kompas Normalizacji zaś otrzymali – dr hab. inż. Marek Pawlik z Instytutu Kolejnictwa oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Dziękujemy wszystkim gościom za obecność, zaś panelistom – za cenne inspiracje. Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia otrzymane z okazji jubileuszu 100-lecia PKN się spełnią.