Jubileusz PKN

...

Szanowni Państwo!

Potrzeba unifikacji, poprawy jakości, a także wzmacniania konkurencyjności odbudowującego się po odzyskaniu niepodległości polskiego przemysłu sprawiła, że w debacie publicznej coraz częściej pojawiał się temat powołania instytucji zajmującej się normalizacją. Jak pisał prof. Edwin Hauswald, „mieliśmy już dawniej wprowadzone różne normy uznane przez 3 państwa, więc posiadamy obecnie więcej norm niż inne kraje”. Dlatego normalizacja była tak ważna dla podnoszącego się z zawirowań historycznych młodego państwa.

Od tamtego momentu upłynęło 100 lat. Wiele się wydarzyło, geopolityka miała istotny wpływ na losy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i kształt normalizacji w Polsce. Jubileusz to doskonała okazja, aby sobie tę historię przypomnieć.


Ewa Zielińska
Prezes
Polskiego Komitetu NormalizacyjnegoZapraszamy do poznania 100 lat historii PKN!