Content

Powołanie nowych KT/KZ/PK

Powołanie nowych KT

POWOŁANIE NOWYCH KT

8 stycznia 2024 r. powołany został Komitet Techniczny (KT) nr 338 ds. Sztucznej Inteligencji, który jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/IEC JTC 1/SC 42 oraz CEN/CLC/JTC 21.

Zakres tematyczny KT 338: Zasady SI, jednolitych protokołów, wytycznych i specyfikacji, wymagań związanych z poprawnym działaniem SI, definicji oraz terminologii, które mają na celu zapewnić zgodność i interoperacyjność między różnymi systemami i technologiami SI. Zagadnienia dotyczące zapewnienia parametrów jakościowych produktów, aplikacji, usług, systemów i infrastruktur wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: bezpieczeństwo, ochrona prywatności, interoperacyjność, transparentność, odporność na błędy. Utrzymanie i zarządzanie cyklem życia SI, ocena i walidacja wydajności oraz zgodnego z założeniami działania algorytmów SI.

Szczegółowe informacje o KT znajdują na stronie Wykaz OT.

KT 338 ds. Sztucznej Inteligencji projekt Planu Działania (otwórz pdf z Projektem Planu Działania KT 338 ds. Sztucznej Inteligencji).

Instytucje zainteresowane członkostwem w KT mogą zgłaszać się do udziału w jego pracach. Sposób zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji – Joanną Skwarek, tel. 225567603, e-mail: joanna.skwarek@pkn.pl lub konsultantem KT – Robertem Kilińskim tel. 225567567, e-mail: robert.kilinski@pkn.pl

Powołanie nowych KZ

POWOŁANIE NOWYCH KZ

Brak nowych ogłoszeń

Powołanie nowych PK

POWOŁANIE NOWYCH PK

Brak nowych ogłoszeń