Content

Informacja normalizacyjna

Informacja normalizacyjna to każda informacja o Polskich Normach, normach międzynarodowych czy europejskich. Udzielana jest na podstawie własnej bazy danych. Za świadczenie niektórych usług informacyjnych pobierana jest opłata według ustalonego cennika.