Content

E-dostęp

e-dostep-5.jpgE-dostęp do Polskich Norm to nowe wygodne rozwiązanie, które zapewnia korzystanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu ze zbioru norm aktualizowanego on-line.

Stale postępujący proces informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom klientów w zakresie szybkiego i wygodnego dostępu do zawsze aktualnego zbioru norm.

Normy wybiera klient. Może to być dowolny zbiór lub zbiór z zakresu jednego lub więcej ICS (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm). Treść wytypowanych norm umieszczana jest na serwerze PKN. Przez cały okres korzystania ze zbioru jest on aktualizowany - wszelkie zastąpienia, zmiany, poprawki wprowadzane są na bieżąco.

Dostęp do zbioru odbywa się on-line poprzez wyszukiwarkę. Umożliwia ona wyszukiwanie norm w całym zbiorze, w zbiorze norm aktualnych lub norm wycofanych. Kryteria wyszukiwania to: numer, tytuł, numer ICS , „zastępuje”, ”wprowadza”.

O tym ilu użytkowników z danej firmy może jednocześnie korzystać z norm decyduje liczba podana w zawartej z PKN umowie. Dla zainteresowanych istnieje możliwość wydruku norm we własnym zakresie do użytku wewnątrzzakładowego.

Zachęcamy klientów planujących zakup minimum 50 norm w formie elektronicznej do ­kontaktu z nami. Możliwe jest tworzenie zbiorów zawierających normy nowo nabywane i kupione wcześniej. Zespół specjalistów zawsze chętnie wyjaśni szczegóły, zaproponuje różne warianty rozwiązań, wyliczy roczną opłatę za korzystanie z dostępu.

Tel.: 22 55 67 694; 22 55 67 774