Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
CEN/TR 17419-2:2023Digital information interchange in the insurance industry - Transfer of electronic documents - Part 2: Implementation of EN 17419-1 in Open API 3.0 specification2023-02-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
CEN/TR 17909:2023Hydrometry - On-site measurement of snow depth and depth of snowfall2023-03-01KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
CEN/TR 17911:2023Stationary source emissions - Guideline for the elaboration of standardized measurement methods - Recommendations for the structure and content2023-02-15KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.180 Ergonomia
CEN ISO/TR 9241-311:2023Ergonomics of human-system interaction - Part 311: Application of ISO 9241-307: LCD screens for workstations (ISO/TR 9241-311:2022)2023-02-22KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.030 Bezpieczeństwo IT
CEN/CLC/TR 17919:2023Data protection and privacy by design and by default - Technical Report on applicability to the video surveillance industry - State of the art2023-02-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
CEN ISO/TR 9241-311:2023Ergonomics of human-system interaction - Part 311: Application of ISO 9241-307: LCD screens for workstations (ISO/TR 9241-311:2022)2023-02-22KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TR 17419-2:2023Digital information interchange in the insurance industry - Transfer of electronic documents - Part 2: Implementation of EN 17419-1 in Open API 3.0 specification2023-02-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
CEN/TR 17920:2023BIM in infrastructure - Standardization need and recommendations2023-02-08KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN ISO/TS 17251:2023Health informatics - Business requirements for a syntax to exchange structured dose information for medicinal products (ISO/TS 17251:2023)2023-03-15KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.150 Rowery
CEN/TS 17831:2023Cycles - Electrically power assisted cycles - Anti-tampering measures2023-03-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
97.190 Sprzęt dla dzieci
CEN/TR 13387-3:2023Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards2023-03-01KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek