Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TR 18401:2020Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)2020-06-17KT 314 ds. Nanotechnologii
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
03.080.30 Usługi dla konsumentów
CEN/TS 17470:2020Service model for social care alarms2020-05-27RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CWA 17514:2020Systematic assessment of innovative solutions for crisis management - Trial guidance methodology2020-06-17KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
CWA 17541:2020European Criteria for Quality Internships2020-06-03RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TR 18401:2020Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)2020-06-17KT 314 ds. Nanotechnologii
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
CEN/TS 17470:2020Service model for social care alarms2020-05-27RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
13.340.10 Odzież ochronna
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
CWA 17553:2020Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use2020-06-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
CLC/TS 50654-1:2020HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 1: Guidelines2020-06-19KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
CLC/TS 50654-2:2020HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 2: Parameter Lists 2020-06-19KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TS 16931-3-3:2020Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-2:2020Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
CEN/TS 16931-3-2:2020Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-3:2020Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
CEN/TR 17439:2020Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN/TS 17288:2020Health informatics - The International Patient Summary - Guideline for European Implementation2020-05-27KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
CLC IEC/TS 61980-3:2020Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 3: Specific requirements for the magnetic field wireless power transfer systems2020-06-05KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC IEC/TS 61980-2:2020Systèmes de transfert de puissance sans fil (WPT) pour véhicules électriques - Partie 2 : Exigences spécifiques en matière de communication entre un véhicule électrique routier et l'infrastructure2020-06-05KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
CEN/TS 13103-2:2020Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 2: Design method for axles with internal journals2020-06-17KT 138 ds. Kolejnictwa
59.080.80 Inteligentne tekstylia
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
CEN/TS 13388:2020/AC:2020Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products2020-07-01KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.150.30 Wyroby z miedzi
CEN/TS 13388:2020/AC:2020Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products2020-07-01KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17439:2020Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
CEN/TS 17438:2020Source materials considered in the development of the Aggregate standards of TC 1542020-06-24KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.120.10 Izolacja cieplna
CWA 17382:2020Sustainable Energy Retrofit Process Management for Multi-Occupancy Residential Buildings with Owner Communities2020-07-01RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
97.060 Sprzęt pralniczy
CLC/TS 50707:2020Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of temperature inside the laundry load2020-05-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku