Content

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
EN 17248:2019District heating and district cooling pipe systems - Terms and definitions2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
EN 16214-1:2012+A1:2019Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology2019-11-27KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
EN 16214-1:2012+A1:2019Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology2019-11-27KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
EN 15898:2019Conservation of cultural heritage - Main general terms and definitions2019-11-20KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22301:2019Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)2019-11-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
EN IEC 62668-1:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components2019-11-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 22301:2019Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)2019-11-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
EN 9138:2019Aerospace Series - Quality Management Systems - Statistical Product - Acceptance Requirements2019-11-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO/IEC 17029:2019Conformity Assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies (ISO/IEC 17029:2019)2019-11-20KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 12813:2019Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO 12813:2019)2019-12-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
EN 17277:2019Hydrometry - Measurement requirements and classification of rainfall intensity measuring instruments2019-10-16KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 16140-6:2019Microbiology of the food chain - Method validation - Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for microbiological confirmation and typing procedures (ISO 16140-6:2019)2019-12-04KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
EN ISO 19036:2019Microbiology of the food chain - Estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations (ISO 19036:2019)2019-11-27KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 11117:2019Gas cylinders - Valve protection caps and guards - Design, construction and tests (ISO 11117:2019)2019-12-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 11197:2019Medical supply units (ISO 11197:2019)2019-11-27KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 81060-2:2019Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type (ISO 81060-2:2018)2019-11-27KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 80601-2-13:2012/A1:2019Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation - Amendment 1 (ISO 80601-2-13:2011/Amd 1:2015)2019-11-20KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 15002:2008/A1:2019Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems - Amendment 1 (ISO 15002:2008/Amd 1:2018)2019-11-20KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 80601-2-13:2012/A2:2019Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation - Amendment 2 (ISO 80601-2-13:2011/Amd 2:2018)2019-11-20KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 3826-1:2019Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 1: Conventional containers (ISO 3826-1:2019)2019-10-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 8362-1:2019Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of glass tubing (ISO 8362-1:2018)2019-10-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 10555-6:2017/A1:2019Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 6: Subcutaneous implanted ports - Amendment 1 (ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019)2019-10-23KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN IEC 61223-3-5:2019Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance tests and and constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment2019-11-08KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 62985:2019Methods for calculating size specific dose estimates (SSDE) on computed tomography2019-11-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 9693:2019Dentistry - Compatibility testing for metal-ceramic and ceramic-ceramic systems (ISO 9693:2019)2019-11-20KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11137-1:2015/A2:2019Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 2: Revision to 4.3.4 and 11.2 (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018)2019-11-20KT 295 ds. Sterylizacji
EN ISO 25424:2019Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 25424:2018)2019-11-20KT 295 ds. Sterylizacji
EN ISO 11135:2014/A1:2019Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 1: Revision of Annex E, Single batch release (ISO 11135:2014/Amd 1:2018)2019-11-20KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 17122:2019Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements - Phase2, step22019-11-27KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
EN ISO 20186-3:2019Molecular in-vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma (ISO 20186-3:2019)2019-10-23KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.140 Wyposażenie szpitalne
EN IEC 60601-2-46:2019Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular requirements for the basic safety and essential performance of operating tables2019-11-15KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
EN ISO 24551:2019Ergonomics - Accessible design - Spoken instructions of consumer products (ISO 24551:2019)2019-11-20KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 24550:2019Ergonomics - Accessible design - Indicator lights on consumer products (ISO 24550:2019)2019-11-20KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
EN 45555:2019General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy-related products2019-11-27KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 15597-2:2019Winter maintenance equipment - Spreading and spraying machines - Part 2: Requirements for distribution and their test2019-12-04KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11665-2:2019Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-2:2019)2019-10-16KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
EN ISO 14644-3:2019Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods (ISO 14644-3:2019)2019-10-16KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 22125-1:2019Water quality - Technetium-99 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting (ISO 22125-1:2019)2019-11-27KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22125-2:2019Water quality - Technetium-99 - Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (ISO 22125-2:2019)2019-11-27KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 28258:2013/A1:2019Soil quality - Digital exchange of soil-related data - Amendment 1 (ISO 28258:2013/Amd 1:2019)2019-10-23KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
EN ISO 25177:2019Soil quality - Field soil description (ISO 25177:2019)2019-10-16KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21268-4:2019Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials - Part 4: Influence of pH on leaching with initial acid/base addition (ISO 21268-4:2019)2019-12-04KT 191 ds. Chemii Gleby
EN ISO 21268-3:2019Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO 21268-3:2019)2019-10-16KT 191 ds. Chemii Gleby
EN ISO 21268-1:2019Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO 21268-1:2019)2019-10-16KT 191 ds. Chemii Gleby
EN ISO 21268-2:2019Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like material - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO 21268-2:2019)2019-10-16KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 18674-5:2019Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 5: Stress change measurements by total pressure cells (TPC) (ISO 18674-5:2019)2019-10-30KT 254 ds. Geotechniki
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
EN ISO 11274:2019Soil quality - Determination of the water-retention characteristic - Laboratory methods (ISO 11274:2019)2019-10-16KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 13857:2019Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2019)2019-10-30KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-2-61:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-5:2015/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-52:2003/A12:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances2019-11-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-4:2010/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors2019-11-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-7:2010/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines2019-11-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
EN ISO 389-7:2019Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO 389-7:2019)2019-11-27KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.180 Ergonomia
EN ISO 24551:2019Ergonomics - Accessible design - Spoken instructions of consumer products (ISO 24551:2019)2019-11-20KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 24550:2019Ergonomics - Accessible design - Indicator lights on consumer products (ISO 24550:2019)2019-11-20KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 1366-12:2014+A1:2019Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork2019-11-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN IEC 62401:2019Radiation protection instrumentation - Alarming personal radiation devices (PRDs) for the detection of illicit trafficking of radioactive material2019-10-18KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 62327:2019Radiation protection instrumentation - Hand-held instruments for the detection and identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate from photon radiation2019-10-18KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50104:2019Electrical equipment for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods2019-11-01KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.340.10 Odzież ochronna
EN 510:2019Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts2019-11-27KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 27065:2017/A1:2019Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers - Amendment 1: Surrogate test chemical (ISO 27065:2017/Amd 1:2019)2019-10-30KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 18640-2:2018/A1:2019Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters - Amendment 1 (ISO 18640-2:2018/Amd 1:2019)2019-10-23KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 18640-1:2018/A1:2019Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso - Amendment 1 (ISO 18640-1:2018/Amd 1:2019)2019-10-23KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN 13819-3:2019Hearing protectors - Testing - Part 3: Supplementary acoustic test methods2019-11-27KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
EN ISO 374-4:2019Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals (ISO 374-4:2019)2019-10-23KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 374-2:2019Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration (ISO 374-2:2019)2019-10-23KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN ISO 13287:2019Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO 13287:2019)2019-10-23KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
EN ISO 20456:2019Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids (ISO 20456:2017)2019-10-16KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN 14366:2004+A1:2019Laboratory measurement of noise from waste water installations2019-10-30KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 60118-9:2019Electroacoustics - Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of the performance characteristics of bone conduction hearing aids2019-11-15KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN IEC 60565-2:2019Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones - Part 2: Procedures for low frequency pressure calibration2019-11-15KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
EN 50413:2019Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)2019-10-25KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 22125-2:2019Water quality - Technetium-99 - Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (ISO 22125-2:2019)2019-11-27KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22125-1:2019Water quality - Technetium-99 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting (ISO 22125-1:2019)2019-11-27KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11665-2:2019Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-2:2019)2019-10-16KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
EN 60068-2-64:2008/A1:2019Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance2019-11-29KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-3-3:2019Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment2019-10-18KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN ISO 10642:2019Fasteners - Hexagon socket countersunk head screws with reduced loadability (ISO 10642:2019)2019-10-16KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN ISO 11117:2019Gas cylinders - Valve protection caps and guards - Design, construction and tests (ISO 11117:2019)2019-12-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 10961:2019Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection (ISO 10961:2019)2019-12-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
EN 448:2019District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 253:2019District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 15698-1:2019District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 15698-2:2019District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 17248:2019District heating and district cooling pipe systems - Terms and definitions2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 489-1:2019District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-12019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 14419:2019District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Surveillance systems2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
EN 14901-2:2019Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 2: Thermoplastic acid modified polyolefin coating (TMPO)2019-11-27KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 14901-1:2014+A1:2019Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 1: Epoxy coating (heavy duty)2019-11-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 15698-1:2019District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN ISO 10893-3:2011/A1:2019Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections - Amendment 1:2019-10-16KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN 253:2019District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
EN 1971-1:2019Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface2019-11-20KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1971-2:2019Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 2: Test with an internal probe on the inner surface2019-11-20KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
23.040.40 Łączniki metalowe
EN 14901-2:2019Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 2: Thermoplastic acid modified polyolefin coating (TMPO)2019-11-27KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 14901-1:2014+A1:2019Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 1: Epoxy coating (heavy duty)2019-11-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 448:2019District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
EN 489-1:2019District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-12019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN 488:2019District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2019-10-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN ISO 12759-4:2019Fans - Efficiency classification for fans - Part 4: Driven fans at maximum operating speed (ISO 12759-4:2019)2019-11-27KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52911-2:2019Additive manufacturing - Design - Part 2: Laser-based powder bed fusion of polymers (ISO/ASTM 52911-2:2019)2019-10-23KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN 62657-2:2017/A1:2019Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-11-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.100.70 Materiały ścierne
EN 12413:2019Safety requirements for bonded abrasive products2019-10-23KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 50632-2-6:2015/A1:2019Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hammers2019-11-22KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 15614-7:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2016)2019-11-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 15607:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO 15607:2019)2019-10-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 9090:2019Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes (ISO 9090:2019)2019-11-20KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN IEC 60974-3:2019Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices2019-11-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN IEC 60974-7:2019Arc welding equipment - Part 7: Torches2019-11-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 13919-1:2019Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 13919-1:2019)2019-11-20KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 6947:2019Welding and allied processes - Welding positions (ISO 6947:2019)2019-10-30KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 9455-16:2019Soft soldering fluxes - Test methods - Part 16: Flux efficacy test, wetting balance method (ISO 9455-16:2019)2019-10-16KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 8504-2:2019Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning (ISO 8504-2:2019)2019-11-27KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8504-1:2019Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 1: General principles (ISO 8504-1:2019)2019-11-27KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 21968:2019Non-magnetic metallic coatings on metallic and non-metallic basis materials - Measurement of coating thickness - Phase-sensitive eddy-current method (ISO 21968:2019)2019-10-16KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
EN ISO 28721-1:2019Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process plants - Part 1: Quality requirements for apparatus, components, appliances and accessories (ISO 28721-1:2019)2019-10-16KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.60 Powłoki organiczne
EN 14901-2:2019Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 2: Thermoplastic acid modified polyolefin coating (TMPO)2019-11-27KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 14901-1:2014+A1:2019Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 1: Epoxy coating (heavy duty)2019-11-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62962:2019Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)2019-11-01KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
27.070 Ogniwa paliwowe
EN 50465:2015/A1:2019Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW2019-11-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 60904-7:2019Photovoltaic devices - Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices2019-10-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN 61400-11:2013/A1:2018/AC:2019-11Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques2019-11-15KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 61400-2:2014/AC:2019-11Wind turbines - Part 2: Small wind turbines2019-11-15KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN IEC 61400-1:2019/AC:2019-10Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements2019-10-25KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN 16214-1:2012+A1:2019Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology2019-11-27KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN 16214-4:2013+A1:2019Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 4: Calculation methods of the greenhouse gas emission balance using a life cycle analysis approach2019-11-13KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 14780:2017/A1:2019Solid biofuels - Sample preparation - Amendment 1 (ISO 14780:2017/Amd 1:2019)2019-10-16KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62858:2019Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles2019-11-29KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 62962:2019Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)2019-11-01KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN IEC 60684-3-280:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-tracking2019-10-18KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60684-3-283:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving for bus-bar insulation2019-10-18KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
EN 60851-5:2008/A2:2019Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties2019-11-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-0-1:2014/A1:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire2019-10-18KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-0-3:2008/A2:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 0-3: General requirements - Enamelled round aluminium wire2019-10-18KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-80:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 80: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120, with a bonding layer2019-10-18KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60851-3:2009/A2:2019Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties2019-10-18KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-0-8:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8: General requirements - Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, or resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire2019-10-18KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
EN IEC 61857-32:2019Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 32: Multifactor evaluation with increased factors during diagnostic testing2019-12-06KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 62025-2:2019High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Test methods for non-electrical characteristics2019-11-15KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
EN IEC 63044-5-2:2019Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light-industrial environments2019-11-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63044-5-2:2019Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light-industrial environments2019-11-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 63044-5-3:2019Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industrial environments2019-11-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 63044-5-1:2019Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up2019-11-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN IEC 62275:2019Cable management systems - Cable ties for electrical installations2019-11-29KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 60644:2009/A1:2019Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications2019-11-22KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
EN IEC 62275:2019Cable management systems - Cable ties for electrical installations2019-11-29KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 63044-5-3:2019Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industrial environments2019-11-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 63044-5-1:2019Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up2019-11-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 62026-3:2015/AC:2019-12Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet2019-12-06KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62386-332:2018/AC:2019-12Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback2019-12-06KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 63013:2019LED packages - Long-term luminous and radiant flux maintenance projection2019-11-29KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 50238-1:2019Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 1: General2019-10-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-6: Common components - USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-5: Common components - USB Audio 3.0 device class definition2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements2019-11-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN 62751-2:2014/A1:2019Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters2019-10-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 60086-4:2019/AC:2019-11Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2019-11-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
EN 62751-2:2014/A1:2019Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters2019-10-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 63006:2019Wireless power transfer (WPT) - Glossary of terms2019-12-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.10 Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego
EN 50186-2:1998/A1:2019Live-line washing systems for power installations with nominal voltages above 1kV - Part 2: Specific national requirements (national annexes to EN 50186-1:1998)2019-10-18KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN IEC 60079-19:2019Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation2019-12-06KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
EN ISO/IEC 80079-20-1:2019Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data (ISO/IEC 80079-20-1:2017, including Cor 1:2018)2019-10-23KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN 61709:2017/AC:2019-11Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion2019-11-15KT 9 ds. Niezawodności
EN IEC 62668-1:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components2019-11-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 60062:2016/A1:2019Marking codes for resistors and capacitors2019-10-18KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
EN IEC 60384-16:2019Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric DC capacitors2019-11-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60384-11:2019Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors2019-10-18KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 62878-1:2019Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates2019-12-06KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 62878-2-5:2019Device embedding assembly technology - Part 2-5: Guidelines - Implementation of a 3D data format for device embedded substrate2019-11-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN IEC 62878-1:2019Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates2019-12-06KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 62878-2-5:2019Device embedding assembly technology - Part 2-5: Guidelines - Implementation of a 3D data format for device embedded substrate2019-11-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN 61191-2:2017/AC:2019-10Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies2019-10-25KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-3-123:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-123: Rectangular connectors - Detail specification for hybrid connectors for industrial environments, for power supply and fibre optic data transmission, with push-pull loc2019-11-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN IEC 60917-1:2019Modular order for the development of mechanical structures for electrical and electronic equipment practices - Part 1: Generic standard2019-11-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN 61191-2:2017/AC:2019-10Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies2019-10-25KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 11551:2019Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test method for absorptance of optical laser components (ISO 11551:2019)2019-11-27KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
EN 301549:2019Accessibility requirements for ICT products and services2019-12-04KT 11 ds. Telekomunikacji
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
EN 62657-2:2017/A1:2019Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-11-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
EN IEC 62209-3:2019Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 600 MHz to 6 GHz2019-11-22KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
EN 50413:2019Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)2019-10-25KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.10 Emisja
EN IEC 61000-3-11:2019Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection2019-11-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
EN IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components - USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-5: Common components - USB Audio 3.0 device class definition2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-6: Common components - USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components - USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 61169-1-2:2019Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - Insertion loss2019-11-01KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 63138-1:2019Multi-channel radio frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2019-11-01KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 61169-64:2019Radio frequency connectors - Part 64: Sectional specification - RF coaxial connectors with 0,8 mm inner diameter of outer conductor - Characteristic impedance 50 Ω (type 0,8)2019-11-01KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
EN IEC 62680-1-7:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-7: Common components - USB Audio 3.0 device class definition data formats2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
EN IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-11-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62343-2-1:2019Dynamic modules - Part 2-1: Reliability qualification - Test template2019-11-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-23:2019Optical fibre cables - Part 1-23: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods2019-11-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN 50411-3-3:2019Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors2019-11-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-3-21:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-21: Examinations and measurements - Switching time2019-11-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
EN IEC 62680-1-7:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-7: Common components - USB Audio 3.0 device class definition data formats2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.110 Tworzenie sieci
EN 62657-2:2017/A1:2019Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-11-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
EN IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components - USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-5: Common components - USB Audio 3.0 device class definition2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-6: Common components - USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-11-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
EN 16931-1:2017+A1:2019Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice2019-11-13KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 12813:2019Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO 12813:2019)2019-12-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
EN 16931-1:2017+A1:2019Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice2019-11-13KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN 14908-7:2019Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols2019-12-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN 17269:2019Health informatics - The International Patient Summary2019-11-27KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
EN IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-11-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-11-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
EN 721:2019Leisure accommodation vehicles - Safety ventilation requirements2019-10-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 16185-2:2014+A1:2019Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 2: Test methods2019-11-13KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62290-3:2019Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 3: System requirements specification2019-11-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 16207:2014+A1:2019Railway applications - Braking - Functional and performance criteria of Magnetic Track Brake systems for use in railway rolling stock2019-11-13KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13272-1:2019Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Heavy rail2019-10-16KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 50238-1:2019Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 1: General2019-10-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
EN 14752:2019Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock2019-11-13KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13272-2:2019Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail2019-10-16KT 138 ds. Kolejnictwa
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 9138:2019Aerospace Series - Quality Management Systems - Statistical Product - Acceptance Requirements2019-11-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 2002-16:2019Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 16: Non-destructive testing - Penetrant testing2019-11-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2002-21:2019Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 21: Radiographic testing of castings2019-11-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
EN 3489:2019Aerospace series - Steel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Softened - 500 ≤ Rm ≤ 750 MPa - Tubes for structures - 0,5 ≤ a ≤ 5 mm2019-12-04KT 126 ds. Rur Stalowych
EN 3484:2019Aerospace series - Steel X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 type 1.4542) - As cast - Reference heat treatment: homogenised, solution treated, precipitation hardened and sub zero - Remelting stock2019-12-04KT 301 ds. Odlewnictwa
EN 2476:2019Aerospace series - Steel 30CrNiMo8 (1.6580) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm2019-12-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 2503:2019Aerospace series - Steel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa - Forgings - De ≤ 150 mm2019-12-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 2502:2019Aerospace series - Steel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa - Bars2019-12-04KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 3486:2019Aerospace series - Steel X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534) - Solution annealed and precipitation hardened - 1 400 ≤ Rm ≤ 1 550 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm2019-12-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 2451:2019Aerospace series - Steel 31Ni10 - 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa - Forgings - De ≤ 40 mm2019-12-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 3468:2019Aerospace series - Steel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Softened - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm2019-11-27KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 3482:2019Aerospace series - Steel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Annealed - Reference heat treatment: softened - Forging stock - De ≤ 100 mm2019-11-27KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 3481:2019Aerospace series - Steel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Annealed - Reference heat treatment: softened - Hollow bars - 5 mm ≤ a ≤ 12 mm2019-11-27KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 3018:2019Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - Consumable electrode remelted - Cold drawn wire for the manufacture of thread inserts - D ≤ 3 mm2019-12-04KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2002-16:2019Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 16: Non-destructive testing - Penetrant testing2019-11-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2400:2019Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy NI-P96-HT - Cold drawn and precipitation treated - Wire - D ≤ 10 mm2019-11-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2002-21:2019Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 21: Radiographic testing of castings2019-11-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN 4609:2019Aerospace series - Spiral drive recesses for threaded fasteners - Geometrical definition and technical requirements2019-11-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4161:2019Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 1 100 PMa (at ambient temperature)/235 °C2019-10-23KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 3740:2019Aerospace series - Bolts, shouldered, thin hexagonal head, close tolerance shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C2019-10-23KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
EN 2943:2019Aerospace series - Inserts, MJ and M screw threads, helical coil - Technical specification2019-11-20KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.99 Inne części złączne
EN 3278:2019Aerospace series - Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion resisting steel, passivated (0,25 mm wall thickness)2019-10-23KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 4854-3:2019Aerospace series — Bearing, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, low starting torque and low friction coefficient, elevated duty cycles under low oscillations at different operating conditions — Part 3: Technical spec2019-10-23KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4539-2:2019Aerospace series - Bearing, spherical, plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Elevated load under low oscillations - Wide series - Dimensions and loads - Part 2: Inch series2019-10-23KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4854-2:2019Aerospace series - Bearing, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, low starting torque and low friction coefficient, elevated duty cycles under low oscillations at different operating conditions, wide series - Part 2: D2019-10-23KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4854-1:2019Aerospace series - Bearing, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, low starting torque and low friction coefficient, elevated duty cycles under low oscillations at different operating conditions, narrow series - Part 1:2019-10-23KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4681-001:2019Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 001: Technical specification2019-12-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4840-102:2019Aerospace series - Heat shrinkable moulded shapes - Part 102: Elastomeric, semi-rigid, temperature range -75 to 150 °C - Product Standard2019-12-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2997-011:2019Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire resistant or non fire resistant, operating temperatures -65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 011: Dummy receptacle - Product standard2019-12-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 62668-1:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components2019-11-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-033:2019Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 033: Stainless steel banding band, style Z, for attachment of individual and/or overall screens to cable outlets - Product standard2019-10-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4165-022:2019Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 022: Insertion/extraction tool for removal of modules - Product standard2019-10-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-003:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 003: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard2019-10-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16603-11:2019Space engineering - Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment (ISO 16290:2013, modified)2019-11-27KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
55.100 Butelki. Słoje
EN ISO 12821:2019Glass packaging - 26 H 180 crown finish - Dimensions (ISO 12821:2019)2019-10-30KT 133 ds. Opakowań
55.180.40 Kompletne opakowania transportowe z zawartością
EN ISO 4180:2019Packaging - Complete, filled transport packages - General rules for the compilation of performance test schedules (ISO 4180:2019)2019-11-27KT 133 ds. Opakowań
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1833-15:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute with certain animal fibres (method by determining nitrogen content) (ISO 1833-15:2019)2019-11-27KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-13:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone) (ISO 1833-13:2019)2019-10-23KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-9:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol) (ISO 1833-9:2019)2019-10-16KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-14:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using glacial acetic acid) (ISO 1833-14:2019)2019-10-16KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 105-A03:2019Textiles - Tests for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing staining (ISO 105-A03:2019)2019-10-23KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 3175-5:2019Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 5: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using dibutoxymethane (ISO 3175-5:2019)2019-10-16KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN ISO 3175-6:2019Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 6: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using decamethylpentacyclosiloxane (ISO 3175-6:2019)2019-10-16KT 22 ds. Odzieżownictwa
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN ISO 13938-1:2019Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension (ISO 13938-1:2019)2019-12-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN ISO 13426-1:2019Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions - Part 1: Geocells (ISO 13426-1:2019)2019-12-04KT 142 ds. Geosyntetyków
EN ISO 10722:2019Geosynthetics - Index test procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading - Damage caused by granular material (laboratory test method) (ISO 10722:2019)2019-12-04KT 142 ds. Geosyntetyków
61.060 Obuwie
EN ISO 19577:2019Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of Nitrosamines (ISO 19577:2019)2019-12-04KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
EN 12965:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety2019-12-04KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17194:2019Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1 & B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS2019-11-06KT 40 ds. Pasz
EN 17270:2019Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of theobromine in feed materials and compound feed, including cocoa derived ingredients, by liquid chromatography2019-10-23KT 40 ds. Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN ISO 21572:2019Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Immunochemical methods for the detection and quantification of proteins (ISO 21572:2019)2019-10-30KT 287 ds. Biotechnologii
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
EN 17266:2019Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of organomercury in seafood by elemental mercury analysis2019-11-06KT 235 ds. Analizy Żywności
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
EN ISO 18862:2019Coffee and coffee products - Determination of acrylamide - Methods using HPLC-MS/MS and GC-MS after derivatization (ISO 18862:2016)2019-10-30KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN 15154-5:2019Emergency safety showers - Part 5: Water overhead body showers for sites other than laboratories2019-10-16KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
71.040.40 Analiza chemiczna
EN 50980-1:2019Remote alcohol monitoring devices - Test methods and performance requirements - Part 1: Instruments for assessment programmes2019-11-08KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN ISO 6145-1:2019Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 1: General aspects (ISO 6145-1:2019)2019-10-16KT 277 ds. Użytkowania Gazu
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 16437:2014+A1:2019Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (p2019-10-16KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
EN 15494:2019Candles - Product safety labels2019-11-06RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
EN 15493:2019Candles - Specification for fire safety2019-10-23RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
EN ISO 19225:2017/A1:2019Underground mining machines - Mobile extracting machines at the face - Safety requirements for shearer loaders and plough systems - Amendment 1 (ISO 19225:2017/Amd 1:2019)2019-10-23KT 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
EN ISO 35101:2019Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Working environment (ISO 35101:2017)2019-10-16KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4259-2:2017/A1:2019Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test - Amendment 1 (ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019)2019-10-16KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 4259-1:2017/A1:2019Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test - Amendment 1 (ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019)2019-10-16KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.40 Biopaliwa
EN 16214-1:2012+A1:2019Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology2019-11-27KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN 16214-4:2013+A1:2019Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 4: Calculation methods of the greenhouse gas emission balance using a life cycle analysis approach2019-11-13KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 14780:2017/A1:2019Solid biofuels - Sample preparation - Amendment 1 (ISO 14780:2017/Amd 1:2019)2019-10-16KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 19905-3:2019Petroleum and natural gas industries - Site-specific assessment of mobile offshore units - Part 3: Floating unit (ISO 19905-3:2017)2019-10-16KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 3183:2019Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183:2019)2019-10-23KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 6892-1:2019Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2019)2019-12-04KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
EN ISO 10893-3:2011/A1:2019Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections - Amendment 1:2019-10-16KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
EN 16090:2019Copper and copper alloys - Estimation of average grain size by ultrasound2019-11-20KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
EN ISO 3183:2019Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183:2019)2019-10-23KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 10893-3:2011/A1:2019Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections - Amendment 1:2019-10-16KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.150.30 Wyroby z miedzi
EN 1971-1:2019Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface2019-11-20KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1971-2:2019Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 2: Test with an internal probe on the inner surface2019-11-20KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4884:2019Hardmetals - Sampling and testing of powders using sintered test pieces (ISO 4884:2019)2019-10-16KT 33 ds. Metalurgii Proszków
EN ISO 4489:2019Hardmetals - Sampling and testing (ISO 4489:2019)2019-10-16KT 33 ds. Metalurgii Proszków
81.040.20 Szkło budowlane
EN 17074:2019Glass in building - Environmental product declaration - Product category rules for flat glass products2019-10-23KT 198 ds. Szkła
EN 16613:2019Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Determination of interlayer viscoelastic properties2019-10-16KT 198 ds. Szkła
EN 16612:2019Glass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation2019-10-16KT 198 ds. Szkła
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16929:2019Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test (ISO 16929:2019)2019-12-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 20028-1:2019Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specification (ISO 20028-1:2019)2019-10-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
EN ISO 2440:2019Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests (ISO 2440:2019)2019-11-27KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
EN 1612:2019Plastics and rubber machines - Reaction moulding machines and plants - Safety requirements2019-10-16KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
87.020 Technologie malowania
EN ISO 12944-5:2019Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5:2019)2019-10-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 3233-1:2019Paints and varnishes - Determination of percentage volume of non-volatile matter - Part 1: Method using a coated test panel to determine non-volatile matter and to determine dry-film density by the Archimedes principle (ISO 3233-1:2019)2019-12-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 13076:2019Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of coatings (ISO 13076:2019)2019-10-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.99 Inne aspekty
EN 15804:2012+A2:2019Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products2019-10-30KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 1015-11:2019Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar2019-11-13KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 1015-11:2019Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar2019-11-13KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN 16809-1:2019Thermal insulation products of buildings - In-situ formed products from loose-fill expanded polystyrene (EPS) beads and bonded expanded polystyrene beads - Part 1: Specification for the bonded and loose-fill products before installation 2019-11-27KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN IEC 62858:2019Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles2019-11-29KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
EN 14908-7:2019Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols2019-12-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 1366-12:2014+A1:2019Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork2019-11-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 15332:2019Heating boilers - Energy assessment of hot water storage tanks2019-10-23KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.80 Systemy odwadniające
EN 14366:2004+A1:2019Laboratory measurement of noise from waste water installations2019-10-30KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
EN 13272-2:2019Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail2019-10-16KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13272-1:2019Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Heavy rail2019-10-16KT 138 ds. Kolejnictwa
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 18674-5:2019Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 5: Stress change measurements by total pressure cells (TPC) (ISO 18674-5:2019)2019-10-30KT 254 ds. Geotechniki
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 13422:2019Vertical road signs - Portable deformable warning devices and delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders2019-11-27KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60335-2-111:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-111: Particular requirements for electric ondol mattress with a non-flexible heated part2019-11-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
EN 60335-2-5:2015/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 63136:2019Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance2019-11-15KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.060 Sprzęt pralniczy
EN 60335-2-4:2010/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors2019-11-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-7:2010/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines2019-11-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC 62885-9:2019Surface cleaning appliances - Part 9: Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods for measuring the performance2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 62885-8:2019Surface cleaning appliances - Part 8: Dry vacuum cleaners for commercial use - Methods for measuring the performance2019-10-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN 60335-2-61:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
EN 50465:2015/A1:2019Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW2019-11-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
EN 17082:2019Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW2019-10-16KT 277 ds. Użytkowania Gazu
EN 419:2019Gas-fired overhead luminous radiant heaters for non-domestic use - Safety and energy efficiency2019-10-16KT 277 ds. Użytkowania Gazu
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 14908-7:2019Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols2019-12-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN ISO 22041:2019/A1:2019Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Performance and energy consumption (ISO 22041:2019)2019-11-27KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
EN 1130:2019Children's furniture - Cribs - Safety requirements and test methods2019-11-27KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 1269:2019Textile floor coverings - Assessment of impregnations in needled floor coverings by means of a soiling test2019-11-13KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 16641:2019Textile floor coverings - Guidelines for acceptable colour deviations2019-10-30KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN 60335-2-52:2003/A12:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances2019-11-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 1130:2019Children's furniture - Cribs - Safety requirements and test methods2019-11-27KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
EN 15898:2019Conservation of cultural heritage - Main general terms and definitions2019-11-20KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.40 Place do zabaw i gier
EN 1176-2:2017+AC:2019Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings2019-10-23KT 2 ds. Sportu i Rekreacji