Content

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN 60626-1:2012
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne giętkie wielowarstwowe -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne2024-05-14KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60626-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 60383-1:2005
- wersja polska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników2024-04-17KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 60383-1:2024-04
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 16687:2015-07
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Terminologia2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów BudowlanychPN-EN 16687:2024-05
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmianami cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmianami cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9104-003:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 003: Wymagania dotyczące szkolenia i kwalifikacji auditorów systemu zarządzania jakością w lotnictwie (AQMS)2024-04-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-3:2024-04
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmianami cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmianami cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9104-003:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 003: Wymagania dotyczące szkolenia i kwalifikacji auditorów systemu zarządzania jakością w lotnictwie (AQMS)2024-04-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-3:2024-04
- wersja angielska
03.180 Edukacja
PN-EN 14434:2010
- wersja angielska
Tablice do pisania dla szkół -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań2024-05-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14434:2024-05
- wersja angielska
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN 14534:2016-06
- wersja angielska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do końca przesyłek masowych2024-05-27KT 259 PocztyPN-EN 14534:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14534:2016-06/AC:2017-03
- wersja angielska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do końca przesyłek masowych2024-05-27KT 259 PocztyPN-EN 14534:2024-05
- wersja angielska
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN 15518-3:2011
- wersja angielska
Wyposażenie techniczne w zimowym utrzymaniu dróg -- Systemy pogodowej informacji drogowej -- Część 3: Wymagania dotyczące wartości mierzonych przy pomocy sprzętów stacjonarnych2024-04-19KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 15518-3:2024-04
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 17468:2016-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania techniczne i wytyczne do ustanawiania lub przeglądu znormalizowanych metod odniesienia2024-05-10KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 17468:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7937:2005
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens -- Metoda liczenia kolonii2024-05-09KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 15213-2:2024-05
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-12:2020-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-12: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania respiratorów stosowanych w intensywnej terapii2024-05-13KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-12:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 794-3+A2:2010
- wersja polska
Respiratory -- Część 3: Szczegółowe wymagania dla respiratorów stosowanych w medycynie ratunkowej i w czasie transportu2024-05-13KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-84:2024-05
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 10555-4:2013-11
- wersja angielska
Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Jałowe cewniki do jednorazowego użytku -- Część 4: Cewniki balonowe dylatacyjne2024-05-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10555-4:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10555-1:2013-11
- wersja angielska
Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Jałowe cewniki do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania ogólne2024-05-08KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10555-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10555-1:2013-11/A1:2018-03
- wersja angielska
Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Jałowe cewniki do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania ogólne2024-05-08KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10555-1:2024-05
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)2024-04-30KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697:2024-04
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 794-3+A2:2010
- wersja polska
Respiratory -- Część 3: Szczegółowe wymagania dla respiratorów stosowanych w medycynie ratunkowej i w czasie transportu2024-05-13KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-84:2024-05
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 15518-3:2011
- wersja angielska
Wyposażenie techniczne w zimowym utrzymaniu dróg -- Systemy pogodowej informacji drogowej -- Część 3: Wymagania dotyczące wartości mierzonych przy pomocy sprzętów stacjonarnych2024-04-19KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 15518-3:2024-04
- wersja angielska
13.060.30 Ścieki
PN-EN 12255-9:2005
- wersja polska
Oczyszczalnie ścieków -- Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja2024-04-30KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12255-9:2024-04
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 17294-2:2016-11
- wersja angielska
Jakość wody -- Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) -- Część 2: Oznaczanie wybranych pierwiastków, w tym izotopów uranu2024-04-08KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 17294-2:2024-04
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/Ap2:2018-08
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/Ap1:2017-10
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A15:2022-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A16:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A11:2014-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN 14434:2010
- wersja angielska
Tablice do pisania dla szkół -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań2024-05-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14434:2024-05
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 45545-2:2021-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2024-04-02KT 138 KolejnictwaPN-EN 45545-2+A1:2024-04
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 14025:2018-09
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 14450:2018-02
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Pojemniki bezpieczne i szafy2024-05-02KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 14450+A1:2024-05
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50436-2:2014-03/A1:2015-04
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu2024-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50436-1:2014-03
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców2024-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50436-2:2014-03
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu2024-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-1:2024-05
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 10534-2:2003
- wersja polska
Akustyka -- Określanie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych -- Część 2: Metoda funkcji przejścia2024-04-03KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10534-2:2024-04
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-14:2009
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-14: Próby -- Próba N: Zmiany temperatury2024-04-23KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-2-14:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60068-2-14:2009/Ap1:2016-07
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-14: Próby -- Próba N: Zmiany temperatury2024-04-23KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-2-14:2024-04
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14025:2018-09
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 12201-2+A1:2013-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-2:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-3+A1:2013-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-3:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-2+A1:2013-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-2:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-3+A1:2013-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-3:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-1:2012
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-5:2012
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-5:2024-04
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 2505:2006
- wersja polska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Skurcz wzdłużny -- Metoda i warunki badania2024-04-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2505:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-2+A1:2013-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-2:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-2+A1:2013-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-2:2024-04
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN 12201-3+A1:2013-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-3:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-3+A1:2013-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-3:2024-04
- wersja angielska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 1092-2:1999
- wersja polska
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne2024-04-19KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 1092-2:2024-04
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 19:2016-07
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Znakowanie armatury metalowej2024-04-22KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 19:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 19:2016-07
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Znakowanie armatury metalowej2024-04-22KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 19:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-4:2012
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-4:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-4:2012
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-4:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-4:2012/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-4:2024-04
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 1854:2023-06
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających gaz2024-05-29KT 277PN-EN 1854+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1106:2023-03
- wersja angielska
Kurki uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających gaz2024-05-24KT 277PN-EN 1106+A1:2024-05
- wersja angielska
23.080 Pompy
PN-EN 60335-2-51:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-13:2022-05
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 13: Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe (zwarciowe) i iskrowe2024-05-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-13:2024-05
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 9012:2012
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Ręczne palniki zasysające powietrze -- Wymagania i badania2024-04-12KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9012:2024-04
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 18279:2008
- wersja polska
Lutowanie twarde -- Niezgodności w złączach lutowanych na twardo2024-05-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18279:2024-05
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 14919:2015-03
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Druty, pręty i żyłki do natryskiwania płomieniowego i łukowego -- Klasyfikacja -- Warunki techniczne dostawy2024-05-09KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14919:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736:2015-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wilgotne termiczne powłoki izolacyjne dla rurociągów, linii przesyłowych, urządzeń i konstrukcji podwodnych2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 12736-3:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-2:2024-04
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 16898:2023-03
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających gaz -- Filtry gazowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 600 kPa włącznie2024-05-28KT 277PN-EN 16898+A1:2024-05
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 15502-2-1:2023-02
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2024-05-27KT 277PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-1:2022-04/AC:2023-01
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2024-05-27KT 277PN-EN 15502-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-1:2022-04
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2024-05-27KT 277PN-EN 15502-1+A1:2024-05
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 61725:2003
- wersja polska
Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych2024-04-09KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 61194:2002
- wersja polska
Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych (PV)2024-04-09KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 61702:2002
- wersja angielska
Znamionowanie bezpośrednio połączonych fotowoltaicznych (PV) układów pompujących2024-04-09KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60626-1:2012
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne giętkie wielowarstwowe -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne2024-05-14KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60626-1:2024-05
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 60674-3-7:2002
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-7: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla folii fluoroetylenopropylenowych (FEP) używanych na izolację elektryczną2024-05-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60674-3-7:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 60674-3-3:2002
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-3: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla folii poliwęglanowych (PC) używanych na izolację elektryczną2024-05-14KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60674-3-3:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 60455-2:2016-01
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 2: Metody badań2024-04-17KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60455-2:2024-04
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60851-3:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 3: Właściwości mechaniczne2024-05-16KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60851-3:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 60851-3:2009/A1:2014-03
- wersja angielska
Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 3: Właściwości mechaniczne2024-05-16KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60851-3:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 60851-3:2009
- wersja angielska
Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 3: Właściwości mechaniczne2024-05-16KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60851-3:2024-05
- wersja angielska
29.080.10 Izolatory
PN-EN 60383-1:2005
- wersja polska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników2024-04-17KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 60383-1:2024-04
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-17KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-IEC 60884-1:2024-04
- wersja angielska
PN-IEC 60884-1:2006/Ap1:2016-01
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-17KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-IEC 60884-1:2024-04
- wersja angielska
PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-17KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-IEC 60884-1:2024-04
- wersja angielska
PN-IEC 60884-1:2006
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-17KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-IEC 60884-1:2024-04
- wersja angielska
PN-IEC 60884-1:2006/AC1:2016-03
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-17KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-IEC 60884-1:2024-04
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60669-2-5:2016-12
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2024-04-15KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60669-2-1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 60669-2-5:2016-12
- wersja polska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2024-04-15KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60669-2-1:2023-04
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-4-43:2012
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2024-04-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-43:2024-04
- wersja angielska
PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2024-04-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-43:2024-04
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-105:2013-06/Ap1:2014-02
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2024-04-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-105:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 62271-103:2011
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie2024-04-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-103:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 62271-105:2013-06
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2024-04-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-105:2024-04
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 61439-5:2015-02
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-5:2024-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 61439-7:2020-10
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowań takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-7:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 61439-5:2015-02
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-5:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 62208:2011
- wersja angielska
Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- Wymagania ogólne2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 62208:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-5:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-5:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 62208:2011
- wersja polska
Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- Wymagania ogólne2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 62208:2024-04
- wersja angielska
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN 62386-210:2011
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 210: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp -- Sekwenser (urządzenie typu 9)2024-04-24KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62386-210:2011
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 210: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp -- Sekwenser (urządzenie typu 9)2024-04-24KT 4 Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 50216-1:2004
- wersja polska
Wyposażenie transformatorów i dławików -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-09KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50588-2:2018-08
- wersja angielska
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 2: Transformatory z osłonami kablowymi po stronie górnego napięcia i/lub dolnego napięcia -- Wymagania ogólne dla transformatorów o mocy znamionowej nie większej niż 3 150 kVA2024-04-09KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 61378-2:2010
- wersja polska
Transformatory przekształtnikowe -- Część 2: Transformatory do układów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC)2024-04-09KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50195:1998
- wersja polska
Przepisy bezpiecznej eksploatacji całkowicie zamkniętych urządzeń elektrycznych napełnionych askarelami2024-04-09KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50588-4:2018-08
- wersja angielska
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 4: Transformatory z osłonami kablowymi po stronie górnego napięcia i/lub dolnego napięcia - Osłony kablowe typu 2 do użytku w transformatorach według wymagań normy EN 50588-22024-04-09KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50588-3:2018-08
- wersja angielska
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 3: Transformatory z osłonami kablowymi po stronie górnego napięcia i/lub dolnego napięcia - Osłony kablowe typu 1 do użytku w transformatorach według wymagań normy EN 50588-22024-04-09KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 60076-16:2011
- wersja angielska
Transformatory -- Część 16: Transformatory do stosowania w turbinach wiatrowych2024-04-09KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62477-1:2013-06/A12:2021-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 62477-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 62477-1:2013-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 62477-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 62477-1:2013-06/A11:2015-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 62477-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-3:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 62477-1:2013-06/A1:2017-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 62477-1:2024-04
- wersja angielska
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 61044:2002
- wersja polska
Doładowywanie ołowiowych akumulatorów trakcyjnych2024-04-09KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
PN-EN 50110-2:2021-07
- wersja angielska
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe2024-04-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50110-2:2024-04
- wersja angielska
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50110-1:2013-05
- wersja angielska
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-25KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50110-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 50110-1:2013-05
- wersja niemiecka
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-25KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50110-1:2024-04
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 175300:2002
- wersja angielska
Specyfikacja grupowa -- Złącza prostokątne dla częstotliwości poniżej 3 MHz2024-05-23KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 175301-801:2007
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa: Złącza prostokątne o dużej gęstości styków, ze stykami okrągłymi wyjmowanymi zaciskanymi2024-05-23KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 61076-3-106:2007
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-106: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca obudów ochronnych przeznaczonych do złączy 8-torowych ekranowanych i nieekranowanych do środowisk przemysłowych, spełniających złączalność serii IEC 60603-72024-04-18KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61076-3-106:2024-04
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-EN 60835-1-1:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-1: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60510-3-4:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń radiowych stosowanych w naziemnych stacjach satelitarnych -- Część 3-4: Metody pomiaru podsystemów złożonych -- Pomiary transmisji sygnałów zwielokrotnionych częstotliwościowo (f.d.m.)2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-2:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-2: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Antena2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-11:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-11: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Eliminator zakłóceń sygnałów o polaryzacji ortogonalnej2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-1-2:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-2: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Parametry podstawowe2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-10:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-10: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Parametry jakościowe systemu2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60510-2-5:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń radiowych stosowanych w naziemnych stacjach satelitarnych -- Część 2-5: Pomiary podsystemów -- Modulatory częstotliwości2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-1:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-1: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Postanowienia ogólne2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-3:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-3: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Urządzenia rozgałęźne RF2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-1-3:2001
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Charakterystyki transmisji2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-1-4:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-4: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Jakość transmisji2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60510-2-6:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń radiowych stosowanych w naziemnych stacjach satelitarnych -- Część 2-6: Pomiary podsystemów -- Demodulatory częstotliwości2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-3:2024-04
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-44:2011
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-44: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar długości fali odcięcia2024-04-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-44:2024-04
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-2-38:2007
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-38: Badania -- Szczelność osłon światłowodowych pod ciśnieniem2024-04-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-2-38:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 61300-2-26:2007
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-26: Badania -- Mgła solna2024-04-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-2-26:2024-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 62149-3:2021-04
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji do 40-Gbit/s2024-04-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62149-3:2024-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 62149-3:2021-04/AC:2021-07
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji do 40-Gbit/s2024-04-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62149-3:2024-04
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 15408-2:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 2: Komponenty funkcjonalne zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-2:2024-05
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-3:2024-05
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 15408-1:2016-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-1:2024-05
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 15408-2:2016-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 2: Komponenty funkcjonalne zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 15408-1:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 15408-3:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-3:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 18045:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych2024-04-25KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 18045:2024-04
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 18045:2016-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych2024-04-25KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 18045:2024-04
- wersja angielska
35.080 Oprogramowanie
PN-EN 50657:2017-10
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50657:2017-10/A1:2024-03
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN IEC 61784-2-18:2023-12
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Profile -- Część 2-18: Profile dodatkowe czasu rzeczywistego magistrali lokalnej w oparciu o ISO/IEC/IEEE 8802-3 -- CPF 182024-05-23KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 61784-2-18:2023-12
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Profile -- Część 2-18: Profile dodatkowe czasu rzeczywistego magistrali lokalnej w oparciu o ISO/IEC/IEEE 8802-3 -- CPF 182024-05-23KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 50128:2011
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/AC:2014-04
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50657:2017-10/A1:2024-03
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50657:2017-10
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/A2:2021-05
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 18104:2014-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Struktura kategorii w systemach terminologicznych do reprezentacji diagnoz pielęgniarskich i czynności pielęgnacyjnych2024-05-21KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 18104:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 21549-5:2016-07
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane dotyczące karty zdrowia pacjenta -- Część 5: Dane identyfikacyjne2024-04-23KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 21549-5:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 21549-5:2016-07
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane dotyczące karty zdrowia pacjenta -- Część 5: Dane identyfikacyjne2024-04-23KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 21549-5:2024-04
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 15518-3:2011
- wersja angielska
Wyposażenie techniczne w zimowym utrzymaniu dróg -- Systemy pogodowej informacji drogowej -- Część 3: Wymagania dotyczące wartości mierzonych przy pomocy sprzętów stacjonarnych2024-04-19KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 15518-3:2024-04
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN 50436-2:2014-03
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu2024-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50436-2:2014-03/A1:2015-04
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu2024-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50436-1:2014-03
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców2024-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-1:2024-05
- wersja angielska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/AC:2014-04
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/A2:2021-05
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13979-1:2020-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura zatwierdzenia technicznego -- Część 1: Koła kute i walcowane2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 13979-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 13749:2021-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Metoda określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 13749+A1:2024-04
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 45545-2:2021-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2024-04-02KT 138 KolejnictwaPN-EN 45545-2+A1:2024-04
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 15152:2019-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Szyby przednie pojazdów trakcyjnych2024-05-27KT 138 KolejnictwaPN-EN 15152+A1:2024-05
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16286-2:2013-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy przejść międzywagonowych -- Część 2: Pomiary akustyczne2024-04-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16286-2:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12663-1+A1:2015-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych)2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 12663-1+A2:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 16235:2013-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Wagony towarowe -- Warunki do zwolnienia wagonów towarowych o określonych właściwościach z badań liniowych zgodnie z EN 143632024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 16235:2024-04
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13231-1:2013-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 1: Prace na torach na podsypce -- Szlak, rozjazdy i skrzyżowania2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-1:2024-04
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmianami cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmianami cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 9104-003:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 003: Wymagania dotyczące szkolenia i kwalifikacji auditorów systemu zarządzania jakością w lotnictwie (AQMS)2024-04-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-3:2024-04
- wersja angielska
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4842:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i komonautyka -- X5CrNiCu15-5 (1.4545) -- Przetopiony z elektrody topliwej (ESR lub VAR) -- Przesycony i starzony (H1025) -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 250 mm -- 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa -- Jakość premium (pq)2024-04-02KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 4842:2024-04
- wersja angielska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2609:1993
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki napinające ze stopów miedzi z cynkiem -- Wymiary i obciążenia2024-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2363:1997
- wersja polska
PN-EN 3298:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki cienkościenne samozabezpieczajace -- Procedura instalacji i demontażu2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2882:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki, sześciokątne, samozabezpieczające, z podsadzeniem i przymocowaną podkładką, ze stali, kadmowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia) / 235 stopni C2024-04-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2882:2024-04
- wersja angielska
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 4113:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obejmy pętlowe (typu "P"), ze stali odpornej na korozję, pasywowane, z gumową podkładką amortyzującą -- Wymiary i masy2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4113:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 4114:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obejmy pętlowe (typu "P"), ze stopu aluminium, z gumową podkładką amortyzującą -- Wymiary i masy2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4114:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 3676:2002
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki cienkościenne samozabezpieczające -- Norma konstrukcyjna2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2358:1996
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki oczkowe ze stali odpornej na korozję, do obciskania na linach układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2357:1996
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki gwintowane ze stali odpornej na korozję do obciskania na linach układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2363:1997
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Sprężyny zabezpieczające ściągaczy do lin układów sterowania -- Wymiary2024-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2354:1997
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki oczkowe ze stali odpornej na korozję ściągaczy do lin układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2356:1997
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki widełkowe ze stali odpornej na korozję ściągaczy do lin układów sterowania, przeznaczone do zabudowy łożysk tocznych -- Wymiary i obciążenia2024-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2353:1997
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki napinające ze stali odpornej na korozję ściągaczy do lin układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2360:1996
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki widełkowe ze stali odpornej na korozję, przeznaczone do zabudowy łożysk tocznych, do obciskania na linach układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2641:1994
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Cięgła linowe układów sterowania -- Kombinacje połączeń i wymiary2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2355:1997
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki widełkowe ze stali odpornej na korozję ściągaczy do lin układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2362:1996
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki kulowe z jednym chwytem, ze stali odpornej na korozję, do obciskania na linach układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2361:1996
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki kulowe z dwoma chwytami ze stali odpornej na korozję, do obciskania na linach układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2359:1996
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki widełkowe ze stali odpornej na korozję, do obciskania na linach układów sterowania -- Wymiary i obciążenia2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2348:1994
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Cięgła linowe układów sterowania -- Wymagania techniczne2024-05-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4868:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowe elektroosadzanie powłoki podkładowej bez stosowania sześciowartościowego chromu2024-04-02KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4868:2024-04
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2794-001:2014-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające jednobiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 20 A do 50 A -- Część 001: Warunki techniczne2024-05-08KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2794-001:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 2996-001:2009
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające trójbiegunowe z kompensacją temperaturową, prąd znamionowy od 1 A do 25 A -- Część 001: Warunki techniczne2024-05-08KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2996-001:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 2665-001:2014-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające trójbiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 20 A do 50 A -- Część 001: Warunki techniczne2024-05-08KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2665-001:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 2995-001:2009
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające jednobiegunowe z kompensacją temperaturową, prąd znamionowy od 1 A do 25 A -- Część 001: Warunki techniczne2024-05-08KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2995-001:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 3660-005+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2024-04-02KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-005:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 3660-004+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 004: Wyprowadzenie kabla typu A, proste nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2024-04-02KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-004:2024-04
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16604-10:2019-10
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Wymagania dotyczące ograniczenia śmieci kosmicznych2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16604-10:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 16603-20:2021-02
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Elektryka i elektronika2024-04-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-20:2024-04
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16307-5:2013-07
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych2024-05-27KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 16307-5:2024-05
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9073-18:2008
- wersja angielska
Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 18: Wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia włóknin z zastosowaniem metody grab2024-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9073-18:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 9073-18:2008
- wersja niemiecka
Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 18: Wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia włóknin z zastosowaniem metody grab2024-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9073-18:2024-05
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 9862:2007
- wersja polska
Geosyntetyki -- Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie próbek do badań2024-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 9862:2024-04
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 20137:2017-05
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Wytyczne do badania dopuszczalnych chemikaliów w skórze wyprawionej2024-05-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 20137:2024-05
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 15705:2010
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie produktów kondensacji mocznika z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) -- Izobutylidenodimocznik i krotonylidenodimocznik (metoda A) oraz oligomery metyleno-mocznikowe (metoda B)2024-05-27KT 156 NawozówPN-EN 17864:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15705:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15959:2011
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie wyekstrahowanego fosforu2024-05-27KT 156 NawozówPN-EN 15959:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15959:2011
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie wyekstrahowanego fosforu2024-05-27KT 156 NawozówPN-EN 15959:2024-05
- wersja angielska
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
PN-EN 60335-2-86:2006/A12:2017-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2024-04-16KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-86:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-86:2006
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2024-04-16KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-86:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-86:2006/A1:2006
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2024-04-16KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-86:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-86:2006/A1:2006
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2024-04-16KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-86:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-86:2006/A11:2016-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2024-04-16KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-86:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-86:2006/A2:2016-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2024-04-16KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-86:2024-04
- wersja angielska
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-EN 12143:2000
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych metodą refraktometryczną2024-04-24KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12742:2002
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości wolnych aminokwasów -- Metoda chromatografii cieczowej2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12135:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości azotu -- Metoda Kjeldahla2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1140:1999
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości D-glukozy i D-fruktozy -- Metoda spektrometryczna z NADPH2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12145:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie całkowitej suchej substancji -- Metoda grawimetryczna oznaczania ubytku masy w wyniku suszenia2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12134:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości miąższu metodą wirówkową2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12138:2000
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu D-jabłkowego -- Metoda spektrometryczna z NAD2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12137:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości kwasu winowego w sokach winogronowych -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1132:1999
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie pH2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12147:2000
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie kwasowości miareczkowej2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12133:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12136:2000
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie całkowitej zawartości karotenoidów oraz ich poszczególnych frakcji2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12631:2002
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu D- i L-mlekowego(mleczanu) -- Metoda spektrometryczna z NAD2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1136:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości fosforu -- Metoda spektrometryczna2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1141:2000
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie spektrometryczne zawartości proliny2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12146:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości sacharozy -- Metoda enzymatyczno-spektrometryczna z NADP2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1138:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu L-jabłkowego (L-jabłczanu) -- Metoda spektrometryczna z NADH2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12630:2002
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości glukozy, fruktozy, sorbitolu i sacharozy -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1142:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości siarczanów2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1133:1999
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie liczby formolowej2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12632:2002
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu octowego (octanu) -- Metoda spektrometryczna z NAD2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1139:2000
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu D-izocytrynowego -- Metoda spektrometryczna z NADPH2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1131:1999
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie gęstości względnej2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12144:1999
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie całkowitej alkaliczności popiołu -- Metoda miareczkowa2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1135:1999
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości popiołu2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 12148:2001
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie hesperydyny i narynginy w sokach cytrusowych -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 13196:2002
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie całkowitej zawartości dwutlenku siarki metodą destylacji2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1134:1999
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości sodu, potasu, wapnia i magnezu metodą spektrometrii absorpcji atomowej (AAS)2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-EN 1137:2000
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu cytrynowego (cytrynianu) -- Metoda spektrometryczna z NADH2024-04-09KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)2024-04-30KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697:2024-04
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 20-2:1999
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie działania zabezpieczającego przeciwko Lyctus brunneus (Stephens) -- Zabezpieczanie przez nasycanie wgłębne (metoda laboratoryjna)2024-05-29KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 20-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 20-1:1994
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie działania zabezpieczającego przeciwko Lyctus brunneus (Stephens) -- Zabezpieczanie powierzchniowe (metoda laboratoryjna)2024-05-29KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 20-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 117:2013-04
- wersja angielska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie wartości toksycznych przeciwko gatunkowi Reticulitermes (europejskie termity) (metoda laboratoryjna)2024-05-24KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 117:2024-05
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-C-96017:2015-10
- wersja polska
Środki smarowe -- Oleje smarowe VB bez dodatków i z dodatkami oraz oleje smarowe VDL -- Klasyfikacja i wymagania2024-04-15KT 222PN-C-96017:2024-04
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19905-1:2016-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Ocena dostosowania mobilnych urządzeń morskich do warunków miejscowych -- Część 1: Platformy wiertnicze samopodnośne typu jack-up2024-05-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19905-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15551-1:2015-07/Ap1:2018-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych do wydobycia pompowego2024-04-08KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15551:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 15551-1:2015-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych do wydobycia pompowego2024-04-08KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15551:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 15551-1:2015-07
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych do wydobycia pompowego2024-04-08KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15551:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736:2015-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wilgotne termiczne powłoki izolacyjne dla rurociągów, linii przesyłowych, urządzeń i konstrukcji podwodnych2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 12736-3:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-2:2024-04
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 25457:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Dane szczegółowe dotyczące pochodni używanych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym2024-04-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 25457:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 25457:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Dane szczegółowe dotyczące pochodni używanych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym2024-04-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 25457:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 25457:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Dane szczegółowe dotyczące pochodni używanych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym2024-04-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 25457:2024-04
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania2024-04-12KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania2024-04-12KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 5754:2018-02
- wersja angielska
Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności2024-04-11KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 5754:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-1:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 1: Metoda badania2024-04-10KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-1:2024-04
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 3887:2018-03
- wersja angielska
Stale -- Określanie głębokości odwęglenia2024-04-10KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 3887:2024-04
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN ISO 683-17:2015-01
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 17: Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe2024-04-12KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-17:2024-04
- wersja angielska
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN ISO 683-17:2015-01
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 17: Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe2024-04-12KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-17:2024-04
- wersja angielska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN 10278:2003
- wersja polska
Wymiary i tolerancje wyrobów stalowych o powierzchni jasnej2024-04-30KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10278:2024-04
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 5754:2018-02
- wersja angielska
Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności2024-04-11KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 5754:2024-04
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 26443:2016-05
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Próba nakłuwania wgłębnikiem Rockwella do oceny przyczepności powłok ceramicznych2024-05-10KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 26443:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 821-2:2002
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Ceramika monolityczna -- Właściwości termofizyczne -- Część 2: Oznaczanie dyfuzyjności cieplnej metodą impulsu laserowego (lub impulsu cieplnego)2024-04-09KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 18755:2024-04
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 61:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przeznaczonego do formowania, które nie przechodzi przez określony lejek2024-04-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 61:2024-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 60:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przechodzącego przez określony lejek2024-04-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 60:2024-04
- wersja angielska
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
PN-EN ISO 3671:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Aminoplasty do formowania -- Oznaczanie substancji lotnych2024-04-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3671:2024-04
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 4608:1999
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Homopolimery i kopolimery chlorku winylu ogólnego stosowania -- Oznaczanie chłonności plastyfikatora w temperaturze pokojowej2024-05-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4608:2024-05
- wersja angielska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 14126:2002
- wersja polska
Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem -- Oznaczanie właściwości podczas ściskania równolegle do płaszczyzny laminowania2024-04-08KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 14126:2024-04
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 1417:2015-04
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Walcarki dwuwalcowe -- Wymagania bezpieczeństwa2024-04-19KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 1417:2024-04
- wersja angielska
87.020 Technologie malowania
PN-ISO 19840:2009
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Pomiar i kryteria przyjęcia grubości suchych powłok na chropowatych powierzchniach2024-04-24KT 175 Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2811-3:2011
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 3: Metoda oscylacyjna2024-05-13KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2811-3:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 4628-6:2012
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy2024-04-11KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4628-6:2024-04
- wersja angielska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-3:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap3:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap3:2018-08
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-3:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap2:2016-10
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap2:2016-10
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-3:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap3:2018-08
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap3:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-3:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16687:2015-07
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Terminologia2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów BudowlanychPN-EN 16687:2024-05
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-B-10104:2014-03
- wersja polska
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy2024-04-04KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-B-10104:2024-04
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1097-1:2011
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)2024-05-24KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-1:2024-05
- wersja angielska
PN-B-12013:2009
- wersja polska
Pustaki silikatowe wentylacyjne2024-05-08KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-B-12013:2024-05
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 13369:2018-05
- wersja angielska
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu2024-05-15KT 195 Prefabrykatów z BetonuPN-EN 13369:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14488-3:2008
- wersja polska
Badanie betonu natryskowego -- Część 3: Wytrzymałość na zginanie (przy pierwszym piku, maksymalna i resztkowa) próbek beleczkowych zbrojonych włóknami2024-05-02KT 274 BetonuPN-EN 14488-3:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 12390-6:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań2024-04-30KT 274 BetonuPN-EN 12390-6:2024-04
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-B-20105:2014-09
- wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót2024-04-16KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-B-20105:2024-04
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 10534-2:2003
- wersja polska
Akustyka -- Określanie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych -- Część 2: Metoda funkcji przejścia2024-04-03KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10534-2:2024-04
- wersja angielska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-B-20105:2014-09
- wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót2024-04-16KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-B-20105:2024-04
- wersja polska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15502-1:2022-04
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2024-05-27KT 277PN-EN 15502-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-2-1:2023-02
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2024-05-27KT 277PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-1:2022-04/AC:2023-01
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2024-05-27KT 277PN-EN 15502-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-4-43:2012
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2024-04-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-43:2024-04
- wersja angielska
PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2024-04-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-43:2024-04
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN 12201-4:2012/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-4:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-4:2012
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-4:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 12201-4:2012
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-4:2024-04
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 16035:2013-06
- wersja angielska
Arkusz właściwości okuć (HPS) -- Określenie i podsumowanie dowodów z badań w celu ułatwienia zamienności okuć przeznaczonych do stosowania w przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych drzwiach i/lub otwieralnych oknach2024-05-02KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16035:2024-05
- wersja angielska
93.040 Konstrukcje mostowe
PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap2:2016-10
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap3:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17KT 251 Obiektów MostowychPN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-22:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 22: Koleinowanie2024-05-20KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-22+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 13877-2:2013-08
- wersja angielska
Nawierzchnie betonowe -- Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych2024-05-02KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13877-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 13877-1:2013-08
- wersja angielska
Nawierzchnie betonowe -- Część 1: Materiały2024-04-30KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13877-1:2024-04
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 50128:2011
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/A2:2021-05
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/AC:2014-04
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 16272-6:2014-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Ekrany akustyczne i obiekty oddziałujące na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Metoda badawcza do określania właściwości akustycznych -- Część 6: Cechy charakterystyczne -- Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych bezpośrednich w warunkach terenowych2024-04-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16272-6:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 16272-2:2013-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Ekrany akustyczne i obiekty oddziałujące na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Metoda badawcza do określania właściwości akustycznych -- Część 2: Cechy charakterystyczne -- Badania laboratoryjne izolacji dźwięku rozchodzącego się w powietrzu2024-04-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16272-2:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 16272-1:2013-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Ekrany akustyczne i obiekty oddziałujące na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Metoda badawcza do określania właściwości akustycznych -- Część 1: Cechy charakterystyczne -- Badania laboratoryjne pochłaniania dźwięku rozchodzącego się w powietrzu2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 16272-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 13231-1:2013-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 1: Prace na torach na podsypce -- Szlak, rozjazdy i skrzyżowania2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-1:2024-04
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/Ap2:2018-08
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A11:2014-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/Ap1:2017-10
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A15:2022-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A16:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 203-1:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 1: Ogólne zasady bezpieczeństwa2024-05-29KT 277PN-EN 203-1+A1:2024-05
- wersja angielska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 60456:2016-05/A11:2021-06
- wersja angielska
Pralki domowe -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2024-05-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60669-2-5:2016-12
- wersja polska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2024-04-15KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60669-2-1:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 60669-2-5:2016-12
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2024-04-15KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60669-2-1:2023-04
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 16121+A1:2017-11
- wersja angielska
Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności2024-05-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 16121:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14073-2:2006
- wersja polska
Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa2024-05-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 16121:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15185:2011
- wersja niemiecka
Meble -- Ocena odporności powierzchni na ścieranie2024-05-27KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15185:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15185:2011
- wersja angielska
Meble -- Ocena odporności powierzchni na ścieranie2024-05-27KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15185:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15372:2016-12
- wersja angielska
Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem2024-05-27KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15372:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14434:2010
- wersja angielska
Tablice do pisania dla szkół -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań2024-05-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14434:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1022:2019-03
- wersja angielska
Meble -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności2024-04-30KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1022:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 1725:2001
- wersja polska
Meble mieszkaniowe -- Łóżka i materace -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2024-04-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1725:2024-04
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 14978+A1:2022-02
- wersja angielska
Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie akrylowej utwardzaną wiązką elektronów -- Specyfikacje, wymagania i metody badania2024-05-20KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13329:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15468+A1:2022-02
- wersja angielska
Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nanoszonym nadrukiem i warstwą wierzchnią z żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badania2024-05-20KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13329:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 13329+A2:2022-02
- wersja angielska
Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badania2024-05-20KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13329:2024-05
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1273:2021-01
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Chodziki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2024-05-24KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1273+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 50410:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych urządzeń dekoracyjnych2024-04-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1177+AC:2019-04
- wersja angielska
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia2024-05-24KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1177+A1:2024-05
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 50410:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych urządzeń dekoracyjnych2024-04-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 12196:2005
- wersja polska
Sprzęt gimnastyczny -- Konie i kozły -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań2024-05-20KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 12196:2024-05
- wersja angielska