Content

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN 17877:2024-04
- wersja angielska
Mieszadła i mieszalniki dynamiczne -- Definicje i charakterystyki hydrauliczne2024-04-22KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN IEC 60626-1:2024-05
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne giętkie wielowarstwowe -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne2024-05-14KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60626-1:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60383-1:2024-04
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników2024-04-17KT 76 IzolatorówPN-EN 60383-1:2005
- wersja polska
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
PN-EN 15878:2010/Ap1:2024-04
- wersja polska
Stalowe statyczne systemy składowania -- Terminy i definicje2024-04-11KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
PN-EN ISO 23783-1:2024-04
- wersja angielska
Zautomatyzowane systemy dozowania cieczy -- Część 1: Słownictwo i wymagania ogólne2024-04-09KT 198 Szkła
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 16687:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Terminologia2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów BudowlanychPN-EN 16687:2015-07
- wersja angielska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN 9300-125:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 125: Ustalona struktura złożenia CAD z graficzną informacją o wyrobie i produkcji (PMI)2024-04-26KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-120:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 120: Ustalona geometria CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji2024-04-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-121:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 121: Semantyczne odwzorowanie ustalonej geometrii CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji2024-04-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
01.140.10 Pismo. Transliteracja
PN-ISO 24495-1:2024-05
- wersja angielska
Prosty język -- Część 1: Obowiązujące zasady i wytyczne2024-05-16KT 256 Języka, Tłumaczeń i Terminologii
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO/ASTM 52926-1:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 1: Ogólna kwalifikacja operatorów2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-2:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 2: Kwalifikacja operatorów dla PBF-LB2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-3:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 3: Kwalifikacja operatorów dla PBF-EB2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-4:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 4: Kwalifikacja operatorów dla DED-LB2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-5:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 5: Kwalifikacja operatorów dla DED-Arc2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 1: Wymagania dotyczące certyfikacji w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 63376:2024-05
- wersja angielska
Systemy zarządzania energią w zakładach przemysłowych (FEMS) -- Funkcje i przepływy informacji2024-05-17KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 9101:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące przeprowadzania auditów systemów zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmiennością cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 9104-3:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 3: Wymagania dotyczące szkolenia, rozwoju, kompetencji i uwierzytelniania auditorów z obszaru lotnictwa, kosmonautyki i obronności2024-04-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-003:2010
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 1: Wymagania dotyczące certyfikacji w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 9101:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące przeprowadzania auditów systemów zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmiennością cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 9104-3:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 3: Wymagania dotyczące szkolenia, rozwoju, kompetencji i uwierzytelniania auditorów z obszaru lotnictwa, kosmonautyki i obronności2024-04-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-003:2010
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 1: Wymagania dotyczące certyfikacji w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 9163:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące świadectwa zgodności2024-05-22KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9101:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące przeprowadzania auditów systemów zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
03.180 Edukacja
PN-EN 14434:2024-05
- wersja angielska
Tablice do pisania dla szkół -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań2024-05-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14434:2010
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN 17905:2024-04
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- E-bezpieczeństwo -- eCall HLAP w środowiskach sieciowych z hybrydową komutacją obwodów/komutacją pakietów2024-04-22KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.50 Transport powietrzny
PN-ETSI EN 303 363-2 V1.1.1:2024-05
- wersja angielska
Czujniki radaru dozorowania kontroli ruchu lotniczego -- Radar wtórny dozorowania (SSR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 2: Monitor pola dalekiego (FFM)2024-05-22KT 11 Telekomunikacji
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN ISO 19160-2:2024-04
- wersja angielska
Adresowanie -- Część 2: Przypisywanie i utrzymywanie adresów obiektów w świecie fizycznym2024-04-23KT 297 Informacji Geograficznej
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN 15518-3:2024-04
- wersja angielska
Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Systemy pogodowej informacji drogowej -- Część 3: Wymagania dotyczące wartości mierzonych przy pomocy sprzętów stacjonarnych2024-04-19KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 15518-3:2011
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 17468:2024-05
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania techniczne i wytyczne do ustanawiania lub przeglądu znormalizowanych metod odniesienia2024-05-10KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 17468:2016-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15213-2:2024-05
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Clostridium spp. -- Część 2: Oznaczanie liczby Clostridium perfringens metodą liczenia kolonii2024-05-09KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 7937:2005
- wersja polska
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 4973:2024-04
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Kontrola jakości podłoży hodowlanych i rozcieńczalników stosowanych w normach kosmetycznych2024-04-11KT 334 Produktów Kosmetycznych
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-12:2024-05
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-12: Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania respiratorów stosowanych w intensywnej terapii2024-05-13KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-12:2020-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-84:2024-05
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego funkcjonowania respiratorów w środowisku ratownictwa medycznego2024-05-13KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 794-3+A2:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10524-1:2019-04/A1:2024-05
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 1: Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z przyrządami mierzącymi przepływ2024-05-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 10555-4:2024-05
- wersja angielska
Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Jałowe cewniki do jednorazowego użytku -- Część 4: Cewniki balonowe dylatacyjne2024-05-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10555-4:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10555-1:2024-05
- wersja angielska
Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Jałowe cewniki do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania ogólne2024-05-08KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10555-1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10555-1:2013-11/A1:2018-03
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 62220-2-1:2024-05
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Charakterystyki cyfrowych urządzeń obrazowania rentgenowskiego -- Część 2-1: Wyznaczanie efektywności subtrakcji dwuenergetycznej -- Detektory stosowane w dwuenergetycznym obrazowaniu radiograficznym2024-05-16KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 61676:2023-12/AC:2024-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Przyrządy dozymetryczne stosowane do nieinwazyjnego pomiaru napięcia lampy rentgenowskiej w radiologii diagnostycznej2024-03-29KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN IEC 61676:2023-12/AC:2024-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Przyrządy dozymetryczne stosowane do nieinwazyjnego pomiaru napięcia lampy rentgenowskiej w radiologii diagnostycznej2024-03-29KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 4865-1:2024-04
- wersja angielska
Stomatologia -- Wymagania ogólne dotyczące narzędzi ręcznych -- Część 1: Narzędzia ręczne bez zawiasów2024-04-11KT 283 Materiałów Stomatologicznych
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 15518-3:2024-04
- wersja angielska
Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Systemy pogodowej informacji drogowej -- Część 3: Wymagania dotyczące wartości mierzonych przy pomocy sprzętów stacjonarnych2024-04-19KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 15518-3:2011
- wersja angielska
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
PN-EN 17428:2024-05
- wersja angielska
Opakowania -- Oznaczanie stopnia rozkładu w warunkach odtwarzających kompostowanie przydomowe2024-05-23KT 133 Opakowań
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-18:2024-04
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 18: Ocena przydatności materiałów eksploatacyjnych2024-04-08KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.30 Ścieki
PN-EN 12255-9:2024-04
- wersja angielska
Oczyszczalnie ścieków -- Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja2024-04-30KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12255-9:2005
- wersja polska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 17294-2:2024-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) -- Część 2: Oznaczanie wybranych pierwiastków, w tym izotopów uranu2024-04-08KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 17294-2:2016-11
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN IEC 60335-2-4:2024-02/A11:2024-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny2024-05-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-1:2012/A16:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/Ap2:2018-08
- wersja polska
PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03
- wersja polska
PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A11:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A15:2022-01
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/Ap1:2017-10
- wersja polska
PN-EN 60335-1:2012
- wersja polska
PN-EN IEC 60335-2-2:2024-02/A11:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę2024-04-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
PN-EN 14434:2024-05
- wersja angielska
Tablice do pisania dla szkół -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań2024-05-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14434:2010
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 45545-2+A1:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dotyczące materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2024-04-02KT 138 KolejnictwaPN-EN 45545-2:2021-01
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe cysterny ciśnieniowe -- Projektowanie i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09
- wersja niemiecka
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja niemiecka
PN-EN 14025:2018-09
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 14450+A1:2024-05
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Bezpieczne szafy2024-05-02KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 14450:2018-02
- wersja angielska
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
PN-EN ISO 23783-2:2024-04
- wersja angielska
Zautomatyzowane systemy dozowania cieczy -- Część 2: Procedury pomiarowe do określenia wydajności objętościowej2024-04-09KT 198 Szkła
PN-EN ISO 23783-3:2024-04
- wersja angielska
Zautomatyzowane systemy dozowania cieczy -- Część 3: Określenie, specyfikacja i raportowanie wydajności objętościowej2024-04-09KT 198 Szkła
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 10534-2:2024-04
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie właściwości akustycznych w rurach impedancyjnych -- Część 2: Metoda dwóch mikrofonów dla prostopadłego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz prostopadłej izolacyjności akustycznej2024-04-03KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10534-2:2003
- wersja polska
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN 17690-1:2024-04
- wersja angielska
Elementy pętli regulacyjnej BAC -- Czujniki -- Część 1: Czujniki temperatury pomieszczenia2024-04-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61557-7:2022-11/A1:2024-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz2024-05-22KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62052-11:2021-05/A12:2024-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów2024-04-26KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN IEC 60455-2:2024-04
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 2: Metody badań2024-04-17KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60455-2:2016-01
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-2-14:2024-04
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-14: Próby -- Próba N: Zmiany temperatury2024-04-23KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-2-14:2009/Ap1:2016-07
- wersja angielska
PN-EN 60068-2-14:2009
- wersja angielska
21.060.99 Inne części złączne
PN-EN ISO 3506-5:2024-04
- wersja angielska
Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 5: Części złączne specjalnego przeznaczenia (obejmujące również części złączne ze stopów niklu) do stosowania w wysokiej temperaturze2024-04-23KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.20 Łożyska toczne
PN-EN ISO 683-17:2024-04
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 17: Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe2024-04-12KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-17:2015-01
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe cysterny ciśnieniowe -- Projektowanie i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09
- wersja niemiecka
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja niemiecka
PN-EN 14025:2018-09
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 16728+A2:2020-09/AC:2024-04
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle wielokrotnego napełniania do LPG inne niż butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane -- Kontrola okresowa2024-04-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13480-4:2017-10/A2:2024-04
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2024-04-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 2505:2024-04
- wersja angielska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Skurcz wzdłużny -- Metoda badania i parametry2024-04-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2505:2006
- wersja polska
PN-EN 12201-1:2024-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-1:2012
- wersja polska
PN-EN 12201-2:2024-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-2+A1:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 12201-2+A1:2013-12
- wersja polska
PN-EN 12201-3:2024-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-3+A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 12201-3+A1:2013-05
- wersja polska
PN-EN 12201-4:2024-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-4:2012/Ap1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 12201-4:2012
- wersja polska
PN-EN 12201-4:2012
- wersja angielska
PN-EN 12201-5:2024-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-5:2012
- wersja polska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN 12201-3:2024-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-3+A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 12201-3+A1:2013-05
- wersja polska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 1092-2:2024-04
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 2: Kołnierze żeliwne2024-04-19KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 1092-2:1999
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 19:2024-04
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Znakowanie armatury metalowej2024-04-22KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 19:2016-07
- wersja polska
PN-EN 19:2016-07
- wersja angielska
PN-EN 12201-4:2024-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody2024-04-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12201-4:2012/Ap1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 12201-4:2012
- wersja polska
PN-EN 12201-4:2012
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 1106+A1:2024-05
- wersja angielska
Kurki uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających gaz2024-05-24KT 277PN-EN 1106:2023-03
- wersja angielska
23.080 Pompy
PN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005
- wersja polska
PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008
- wersja polska
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
PN-EN 17877:2024-04
- wersja angielska
Mieszadła i mieszalniki dynamiczne -- Definicje i charakterystyki hydrauliczne2024-04-22KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52935:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Kwalifikacja personelu koordynującego2024-04-25KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52908:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Właściwości gotowej części -- Operacje poprocesowe, kontrola i badania części produkowanych metodą spiekania w łożu proszków2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-1:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 1: Ogólna kwalifikacja operatorów2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-2:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 2: Kwalifikacja operatorów dla PBF-LB2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-3:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 3: Kwalifikacja operatorów dla PBF-EB2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-4:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 4: Kwalifikacja operatorów dla DED-LB2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52926-5:2024-04
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe elementów z metali -- Zasady kwalifikacji -- Część 5: Kwalifikacja operatorów dla DED-Arc2024-04-24KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-13:2024-05
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 13: Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe (zwarciowe) i iskrowe2024-05-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-13:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 4881:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Utlenianie mikrołukowe aluminium i stopów aluminium2024-05-08KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 9012:2024-04
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Ręczne palniki zasysające powietrze -- Wymagania i badania2024-04-12KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9012:2012
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 18279:2024-05
- wersja angielska
Lutowanie twarde -- Niezgodności w złączach lutowanych na twardo2024-05-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18279:2008
- wersja polska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 14919:2024-05
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Druty, pręty i żyłki do natryskiwania płomieniowego i łukowego -- Klasyfikacja i warunki techniczne dostawy2024-05-09KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14919:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-1:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 1: Walidacja materiałów i systemów izolacyjnych2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 12736:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-2:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 2: Procesy kwalifikacyjne do produkcji i procedury aplikacyjne2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 12736:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-3:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 3: Interfejsy między systemami, system połączeń terenowych, naprawy w terenie i izolacja prefabrykowana2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 12736:2015-03
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 24252:2023-02/A11:2024-04
- wersja angielska
Systemy biogazowe -- Niedotyczące gospodarstw domowych i niedotyczące gazyfikacji2024-04-19KT 277
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-7-716:2024-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-716: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Dystrybucja zasilania ELV DC przez kablową infrastrukturę informatyczną (ICT)2024-05-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60626-1:2024-05
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne giętkie wielowarstwowe -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne2024-05-14KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60626-1:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60455-2:2024-04
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 2: Metody badań2024-04-17KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60455-2:2016-01
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN IEC 60674-3-7:2024-05
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-7: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folie fluoroetylenowo-propylenowe (FEP) stosowane do izolacji elektrycznej2024-05-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60674-3-7:2002
- wersja angielska
PN-EN IEC 60674-3-3:2024-05
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-3: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folie poliwęglanowe (PC) stosowane do izolacji elektrycznej2024-05-14KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60674-3-3:2002
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN IEC 60851-3:2024-05
- wersja angielska
Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 3: Właściwości mechaniczne2024-05-16KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60851-3:2009
- wersja angielska
PN-EN 60851-3:2009/A1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 60851-3:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-89:2024-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 89: Przewody aluminiowe okrągłe emaliowane lakierem poliestroimidowym, klasa 2002024-04-18KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60317-93:2024-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 93: Przewody miedziane prostokątne emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem poliamidoimidowym, klasa 2202024-04-18KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 60799:2021-07/A1:2024-04
- wersja angielska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące2024-04-29KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.080.10 Izolatory
PN-EN IEC 60383-1:2024-04
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników2024-04-17KT 76 IzolatorówPN-EN 60383-1:2005
- wersja polska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 50626-2:2024-05
- wersja angielska
Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi przeznaczonych do ochrony i prowadzenia izolowanych kabli elektrycznych lub kabli komunikacyjnych -- Część 2: Systemy rur instalacyjnych z polietylenu (PE), polipropylenu (PP) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) -- Wymagania dotyczące rur instalacyjnych, osprzętu o twardych ściankach i systemów specjalnego przeznaczenia2024-05-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN IEC 60799:2021-07/A1:2024-04
- wersja angielska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące2024-04-29KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-IEC 60884-1:2024-04
- wersja angielska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-17KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-IEC 60884-1:2006/A1:2009
- wersja polska
PN-IEC 60884-1:2006
- wersja polska
PN-IEC 60884-1:2006/Ap1:2016-01
- wersja polska
PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01
- wersja polska
PN-IEC 60884-1:2006/AC1:2016-03
- wersja polska
29.120.40 Łączniki
PN-EN IEC 60669-2-1:2023-04/AC:2024-04
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Elektroniczne urządzenia sterujące2024-04-15KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-4-43:2024-04
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2024-04-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
- wersja polska
PN-HD 60364-4-43:2012
- wersja polska
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN 60670-21:2009/A11:2024-05
- wersja angielska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek i obudów dostosowanych do elementów do zawieszania2024-05-10KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-103:2024-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2024-04-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-103:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-105:2024-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2024-04-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-105:2013-06/Ap1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 62271-105:2013-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-100:2022-04/AC:2024-03
- wersja francuska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2024-04-10KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 61439-5:2024-04
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 61439-5:2015-02
- wersja polska
PN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02
- wersja polska
PN-EN 61439-5:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61439-7:2024-04
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowań takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-7:2020-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62208:2024-04
- wersja angielska
Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- Wymagania ogólne2024-04-29KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 62208:2011
- wersja polska
PN-EN 62208:2011
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62751-2:2015-03/A2:2024-05
- wersja angielska
Straty mocy w zaworach falownika napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 2: Modułowe przekształtniki wielopoziomowe2024-05-23KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 61800-3:2024-04
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań PDS i obrabiarek2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 62477-1:2024-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 62477-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 62477-1:2013-06/A12:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 62477-1:2013-06/A11:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 62477-1:2013-06/A1:2017-05
- wersja angielska
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
PN-EN 50110-2:2024-04
- wersja angielska
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe2024-04-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50110-2:2021-07
- wersja angielska
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61557-7:2022-11/A1:2024-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz2024-05-22KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 50110-1:2024-04
- wersja angielska
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-25KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50110-1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 50110-1:2013-05
- wersja niemiecka
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-IEC 61643-12:2024-04
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 12: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia prądu przemiennego -- Zasady doboru i stosowania2024-04-16KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPKN-CLC/TS 61643-12:2007
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN IEC 60383-1:2024-04
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników2024-04-17KT 76 IzolatorówPN-EN 60383-1:2005
- wersja polska
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
PN-EN IEC 60393-3:2024-05
- wersja angielska
Potencjometry stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Precyzyjne potencjometry obrotowe2024-05-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.160 Filtry elektryczne
PN-EN 60939-2:2009/A1:2024-05
- wersja angielska
Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa -- Metody badań i wymagania ogólne2024-05-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 61189-2-804:2024-05
- wersja angielska
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-804: Metody badania czasu do rozwarstwienia - T260, T288, T3002024-05-20KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN IEC 61189-2-801:2024-04
- wersja angielska
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-801: Badanie przewodności cieplnej materiałów podłoża2024-04-23KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN IEC 61189-2-803:2024-04
- wersja angielska
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-803: Metody badania rozszerzalności w kierunku osi Z materiałów podłoża i płytek drukowanych2024-04-23KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61076-3-106:2024-04
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-106: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca obudów ochronnych przeznaczonych do złączy 8 torowych ekranowanych i nieekranowanych do środowisk przemysłowych, spełniających interfejs normy wieloczęściowej IEC 60603-72024-04-18KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61076-3-106:2007
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-24 V15.1.1:2024-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 24: Stacje bazowe (BS) nowego radia (NR) -- Wydanie 152024-05-22KT 11 Telekomunikacji
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN IEC 60728-106:2024-05
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 106: Sprzęt optyczny dla systemów z obciążeniem wyłącznie kanałami cyfrowymi2024-05-22KT 11 Telekomunikacji
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
PN-ETSI EN 303 363-2 V1.1.1:2024-05
- wersja angielska
Czujniki radaru dozorowania kontroli ruchu lotniczego -- Radar wtórny dozorowania (SSR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 2: Monitor pola dalekiego (FFM)2024-05-22KT 11 Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61800-3:2024-04
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań PDS i obrabiarek2024-04-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60793-1-44:2024-04
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-44: Metody pomiarów i procedury badań -- Długość fali odcięcia2024-04-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-44:2011
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61300-2-38:2024-04
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-38: Badania -- Szczelność światłowodowych osłon hermetycznych i złączy wzmocnionych pod ciśnieniem powietrza2024-04-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-2-38:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 61300-2-26:2024-04
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-26: Badania -- Mgła solna2024-04-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-2-26:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 62149-3:2024-04
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe do światłowodowych systemów transmisyjnych 40 Gbit/s2024-04-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62149-3:2021-04/AC:2021-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 62149-3:2021-04
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN IEC 61757-1-2:2024-05
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 1-2: Pomiar naprężenia -- Detekcja rozłożona oparta na rozproszeniu Brillouina2024-05-15KT 282 Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 15408-4:2024-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 4: Ramy dla określenia metod i działań związanych z oceną2024-05-22KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 15408-5:2024-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 5: Pre-definiowane pakiety wymagań bezpieczeństwa2024-05-22KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 15408-1:2024-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-1:2020-09
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 15408-1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 15408-2:2024-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 2: Komponenty funkcjonalne zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 15408-2:2016-10
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 15408-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 15408-3:2024-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-3:2020-09
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 18045:2024-04
- wersja angielska
Technika informatyczna, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych2024-04-25KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 18045:2020-09
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 18045:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 17926:2024-04
- wersja angielska
System Zarządzania Informacjami dotyczącymi Prywatności według ISO/IEC 27701 -- Doprecyzowania w kontekście europejskim2024-04-22KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN 17927:2024-04
- wersja angielska
Norma oceny bezpieczeństwa dla platform IoT (SESIP) -- Skuteczna metodyka stosowania oceny cyberbezpieczeństwa i ponownego wykorzystania dla produktów połączonych2024-04-22KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN IEC 62439-2:2022-09/AC:2024-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół redundancji mediów (MRP)2024-05-24KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-EN 9300-125:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 125: Ustalona struktura złożenia CAD z graficzną informacją o wyrobie i produkcji (PMI)2024-04-26KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-120:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 120: Ustalona geometria CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji2024-04-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-121:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 121: Semantyczne odwzorowanie ustalonej geometrii CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji2024-04-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 50716:2024-05
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące tworzenia oprogramowania2024-05-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50657:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 50657:2017-10/A1:2024-03
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/AC:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/A2:2021-05
- wersja angielska
PN-EN 17905:2024-04
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- E-bezpieczeństwo -- eCall HLAP w środowiskach sieciowych z hybrydową komutacją obwodów/komutacją pakietów2024-04-22KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19144-2:2024-05
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Systemy klasyfikacji -- Część 2: Metajęzyk pokrycia terenu (LCML)2024-05-21KT 297 Informacji Geograficznej
PN-EN ISO 19160-2:2024-04
- wersja angielska
Adresowanie -- Część 2: Przypisywanie i utrzymywanie adresów obiektów w świecie fizycznym2024-04-23KT 297 Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 18104:2024-05
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Struktura kategorii w systemach terminologicznych do reprezentacji praktyki pielęgniarskiej2024-05-21KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 18104:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 21549-5:2024-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane dotyczące karty zdrowia pacjenta -- Część 5: Dane identyfikacyjne2024-04-23KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 21549-5:2016-07
- wersja polska
PN-EN ISO 21549-5:2016-07
- wersja angielska
35.240.95 Aplikacje internetowe
PN-EN 17927:2024-04
- wersja angielska
Norma oceny bezpieczeństwa dla platform IoT (SESIP) -- Skuteczna metodyka stosowania oceny cyberbezpieczeństwa i ponownego wykorzystania dla produktów połączonych2024-04-22KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 15518-3:2024-04
- wersja angielska
Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Systemy pogodowej informacji drogowej -- Część 3: Wymagania dotyczące wartości mierzonych przy pomocy sprzętów stacjonarnych2024-04-19KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 15518-3:2011
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN 50436-1:2024-05
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia wyposażone w ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w celu przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców i ogólnego stosowania profilaktycznego2024-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-2:2014-03/A1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 50436-2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50436-1:2014-03
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 63281-1:2024-04
- wersja angielska
E-transportery -- Część 1: Terminologia i klasyfikacja2024-04-18KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 15118-9:2024-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 9: Test zgodności warstwy fizycznej i warstwy łącza danych dla komunikacji bezprzewodowej2024-04-08KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13979-1:2024-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura aprobaty technicznej -- Część 1: Koła kute i walcowane2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 13979-1:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13749+A1:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Metoda określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 13749:2021-08
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 45545-2+A1:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dotyczące materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2024-04-02KT 138 KolejnictwaPN-EN 45545-2:2021-01
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16286-2:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy przejść międzywagonowych -- Część 2: Pomiary akustyczne2024-04-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16286-2:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 12663-1+A2:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjne dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych)2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 12663-1+A1:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 16235:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Wagony towarowe -- Warunki zwolnienia wagonów towarowych o określonych właściwościach z badań liniowych zgodnie z EN 143632024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 16235:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 17863:2024-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Wymagania istotne z punktu widzenia higieny w wagonach pasażerskich2024-03-29KT 138 Kolejnictwa
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13231-1:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 1: Prace na torach na podsypce -- Szlak, rozjazdy i skrzyżowania2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-1:2013-09
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 1: Wymagania dotyczące certyfikacji w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 9163:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące świadectwa zgodności2024-05-22KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-125:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 125: Ustalona struktura złożenia CAD z graficzną informacją o wyrobie i produkcji (PMI)2024-04-26KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9101:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące przeprowadzania auditów systemów zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9101:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 9103:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie zmiennością cech kluczowych2024-04-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9103:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 9103:2015-02/AC:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 9300-120:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 120: Ustalona geometria CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji2024-04-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9300-121:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 121: Semantyczne odwzorowanie ustalonej geometrii CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji2024-04-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 9104-3:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 3: Wymagania dotyczące szkolenia, rozwoju, kompetencji i uwierzytelniania auditorów z obszaru lotnictwa, kosmonautyki i obronności2024-04-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-003:2010
- wersja angielska
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4842:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i komonautyka -- Stal X5CrNiCu15-5 (1.4545) -- Przetopiona z elektrody topliwej (ESR lub VAR) -- Przesycona i starzona (H1025) -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 250 mm -- 1 070 MPa ≤ Rₘ ≤ 1 200 MPa -- Jakość premium (pq)2024-04-02KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 4842:2019-07
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 4881:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Utlenianie mikrołukowe aluminium i stopów aluminium2024-05-08KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 6042:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Związki organiczne -- Metoda badania -- Analiza za pomocą spektroskopii w podczerwieni2024-05-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 6095:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obrotowe części złączne -- Zastosowania konstrukcyjne i niekonstrukcyjne -- Specyfikacja techniczna2024-05-22KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2882:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne, samozabezpieczające, z pogłębieniem i przymocowaną podkładką, ze stali, kadmowane, smarowane MoS₂ -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2024-04-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2882:2006
- wersja angielska
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 4113:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obejmy pętlowe (typu „P”), ze stali odpornej na korozję, pasywowane, z gumową podkładką amortyzującą -- Wymiary i masy2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4113:2010
- wersja angielska
PN-EN 4114:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obejmy pętlowe (typu „P”), ze stopu aluminium, z gumową podkładką amortyzującą -- Wymiary i masy2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4114:2010
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4868:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowe elektroosadzanie powłoki podkładowej bez chromu sześciowartościowego2024-04-02KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4868:2020-01
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2665-001:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające trójbiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 20 A do 50 A -- Część 001: Warunki techniczne2024-05-08KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2665-001:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 2794-001:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające jednobiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 20 A do 50 A -- Część 001: Warunki techniczne2024-05-08KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2794-001:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 2995-001:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające jednobiegunowe z kompensacją temperaturową, prąd znamionowy od 1 A do 25 A -- Część 001: Warunki techniczne2024-05-08KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2995-001:2009
- wersja polska
PN-EN 2996-001:2024-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające trójbiegunowe z kompensacją temperaturową, prąd znamionowy od 1 A do 25 A -- Część 001: Warunki techniczne2024-05-08KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2996-001:2009
- wersja polska
PN-EN 3660-004:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 004: Wyprowadzenie kabla typu A, proste nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2024-04-02KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-004+AC:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3660-005:2024-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2024-04-02KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-005+AC:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 3375-009:2024-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 009: Pojedynczy oplot -- Szyna CAN -- 120 omów -- Typ WX -- Norma wyrobu2024-03-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3375-009:2017-01
- wersja angielska
PN-EN 3660-003:2024-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 003: Nakrętka przelotki typu A -- Norma wyrobu2024-03-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-003:2019-03
- wersja angielska
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-EN 3375-009:2024-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 009: Pojedynczy oplot -- Szyna CAN -- 120 omów -- Typ WX -- Norma wyrobu2024-03-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3375-009:2017-01
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-20-40:2024-05
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Inżynieria ASIC, FPGA i rdzenia IP2024-05-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16604-10:2024-05
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Wymagania dotyczące ograniczenia śmieci kosmicznych2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16604-10:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 16603-20:2024-04
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Elektryka i elektronika2024-04-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-20:2021-02
- wersja angielska
53.080 Urządzenia magazynowe
PN-EN 15878:2010/Ap1:2024-04
- wersja polska
Stalowe statyczne systemy składowania -- Terminy i definicje2024-04-11KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
55.040 Materiały i przybory opakowaniowe
PN-EN 17428:2024-05
- wersja angielska
Opakowania -- Oznaczanie stopnia rozkładu w warunkach odtwarzających kompostowanie przydomowe2024-05-23KT 133 Opakowań
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9073-18:2024-05
- wersja angielska
Włókniny -- Metody badania -- Część 18: Wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia włóknin z zastosowaniem metody grab2024-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9073-18:2008
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9073-18:2008
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 9862:2024-04
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie próbek do badań2024-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 9862:2007
- wersja polska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 20137:2024-05
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Wytyczne do badania dopuszczalnych chemikaliów w skórze wyprawionej2024-05-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 20137:2017-05
- wersja angielska
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
PN-EN 60335-2-86:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2024-04-16KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-86:2006/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-86:2006/A11:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-86:2006
- wersja polska
PN-EN 60335-2-86:2006/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 60335-2-86:2006/A2:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-86:2006/A12:2017-10
- wersja angielska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 23291:2023-10
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Wytyczne dotyczące stosowania spektrometrii w podczerwieni in-line i on-line2024-05-16KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN ISO 23783-1:2024-04
- wersja angielska
Zautomatyzowane systemy dozowania cieczy -- Część 1: Słownictwo i wymagania ogólne2024-04-09KT 198 Szkła
PN-EN ISO 23783-2:2024-04
- wersja angielska
Zautomatyzowane systemy dozowania cieczy -- Część 2: Procedury pomiarowe do określenia wydajności objętościowej2024-04-09KT 198 Szkła
PN-EN ISO 23783-3:2024-04
- wersja angielska
Zautomatyzowane systemy dozowania cieczy -- Część 3: Określenie, specyfikacja i raportowanie wydajności objętościowej2024-04-09KT 198 Szkła
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN 50436-1:2024-05
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia wyposażone w ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w celu przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców i ogólnego stosowania profilaktycznego2024-05-16KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 50436-2:2014-03/A1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 50436-2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50436-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 17813:2024-03
- wersja angielska
Matryce środowiska w stanie stałym -- Oznaczanie halogenów i siarki poprzez pirohydrolityczne spalanie a następnie wykrywanie za pomocą chromatografii jonowej2024-03-29KT 191 Chemii Gleby
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
PN-EN 17813:2024-03
- wersja angielska
Matryce środowiska w stanie stałym -- Oznaczanie halogenów i siarki poprzez pirohydrolityczne spalanie a następnie wykrywanie za pomocą chromatografii jonowej2024-03-29KT 191 Chemii Gleby
71.060.01 Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17891:2024-03
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Odsalanie kompresami porowatych materiałów nieorganicznych2024-03-29KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13697:2024-04
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych i/lub grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w obszarach żywnościowym, przemysłowym i domowym oraz w zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni, bez działania mechanicznego -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)2024-04-30KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 117:2024-05
- wersja angielska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie wartości toksycznych przeciwko gatunkowi Reticulitermes (europejskie termity) (metoda laboratoryjna)2024-05-24KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 117:2013-04
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PKN-ISO/TS 23877-1:2024-05
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego - Oznaczanie temperatury płynięcia - Część 1: Automatyczna metoda stopniowego chłodzenia2024-05-16KT 222
PN-EN 15199-4:2022-02
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 4: Lekkie frakcje z destylacji ropy naftowej2024-04-04KT 222PN-EN 15199-4:2015-10
- wersja polska
PN-EN 15199-4:2015-10
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-C-96017:2024-04
- wersja polska
Środki smarowe -- Oleje smarowe VB bez dodatków i z dodatkami oraz oleje smarowe VDL -- Klasyfikacja i wymagania2024-04-15KT 222PN-C-96017:2015-10
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19905-1:2024-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Ocena dostosowania mobilnych urządzeń morskich do warunków miejscowych -- Część 1: Platformy wiertnicze samopodnośne typu jack-up2024-05-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19905-1:2016-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 15551:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne -- Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych do wydobycia pompowego2024-04-08KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15551-1:2015-07
- wersja polska
PN-EN ISO 15551-1:2015-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15551-1:2015-07/Ap1:2018-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-1:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 1: Walidacja materiałów i systemów izolacyjnych2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 12736:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-2:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 2: Procesy kwalifikacyjne do produkcji i procedury aplikacyjne2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 12736:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 12736-3:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 3: Interfejsy między systemami, system połączeń terenowych, naprawy w terenie i izolacja prefabrykowana2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 12736:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 13703-2:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Systemy rurociągów na morskich platformach i instalacjach lądowych -- Część 2: Materiały2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 13703-3:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Systemy rurociągów na morskich platformach eksploatacyjnych i instalacjach lądowych -- Część 3: Wytwarzanie2024-04-04KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 25457:2024-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Dane szczegółowe dotyczące pochodni używanych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym2024-04-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 25457:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 25457:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 25457:2009
- wersja polska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6507-1:2024-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania2024-04-12KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-1:2018-05
- wersja polska
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 5754:2024-04
- wersja angielska
Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności2024-04-11KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 5754:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-1:2024-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 1: Metoda badania2024-04-10KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-1:2018-04
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 3887:2024-04
- wersja angielska
Stale -- Określanie głębokości odwęglenia2024-04-10KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 3887:2018-03
- wersja angielska
77.080.20 Stale
PN-EN ISO 6306:2024-04
- wersja angielska
Analiza chemiczna stali -- Kolejność wymieniania pierwiastków w normach stali2024-04-12KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN ISO 683-17:2024-04
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 17: Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe2024-04-12KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-17:2015-01
- wersja angielska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN 10278:2024-04
- wersja angielska
Wymiary i tolerancje wyrobów stalowych o powierzchni jasnej ze stali odpornych na korozję i innych stali specjalnych2024-04-30KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10278:2003
- wersja polska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 5754:2024-04
- wersja angielska
Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności2024-04-11KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 5754:2018-02
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 17839:2024-05
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Oszklenia i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Procedura walidacji narzędzi obliczeniowych2024-05-15KT 198 Szkła
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 26443:2024-05
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Próba nakłuwania wgłębnikiem Rockwella do oceny przyczepności powłok ceramicznych2024-05-10KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 26443:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 18755:2024-04
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Oznaczanie dyfuzyjności cieplnej ceramiki monolitycznej metodą błyskową2024-04-09KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 821-2:2002
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 61:2024-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przeznaczonego do formowania, które nie przechodzi przez określony lejek2024-04-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 61:2011
- wersja angielska
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
PN-EN ISO 60:2024-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przechodzącego przez określony lejek2024-04-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 60:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 3671:2024-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Aminoplasty do formowania -- Oznaczanie substancji lotnych2024-04-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3671:2002
- wersja polska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 4608:2024-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Homopolimery i kopolimery chlorku winylu ogólnego stosowania -- Oznaczanie chłonności plastyfikatora w temperaturze pokojowej2024-05-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4608:1999
- wersja polska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 14126:2024-04
- wersja angielska
Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem -- Oznaczanie właściwości podczas ściskania równolegle do płaszczyzny laminowania2024-04-08KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 14126:2002
- wersja polska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 1417:2024-04
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Walcarki dwuwalcowe -- Wymagania bezpieczeństwa2024-04-19KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 1417:2015-04
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 4628-6:2024-04/Ap1:2024-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ocena ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 6: Ocena stopnia kredowania metodą taśmy2024-05-20KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 2811-3:2024-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 3: Metoda oscylacyjna2024-05-13KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2811-3:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-15:2024-05
- wersja angielska
Farby proszkowe -- Część 15: Reologia2024-05-13KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 4628-6:2024-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ocena ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 6: Ocena stopnia kredowania metodą taśmy2024-04-11KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4628-6:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 11997-3:2024-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne -- Część 3: Badania systemów powłokowych na materiałach i komponentach konstrukcji motoryzacyjnych2024-04-03KT 175 Farb i Lakierów
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne oraz reguły dla budynków, mostów i konstrukcji inżynierskich2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-3:2008
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/Ap3:2022-11
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap3:2018-08
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/Ap2:2016-10
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008
- wersja polska
PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-3:2008/NA:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2008
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010
- wersja polska
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11855-5:2022-02/A1:2024-05
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynkach -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: Instalacja2024-05-09KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN ISO 11855-1:2022-01/A1:2024-04
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 1: Definicje, symbole i kryteria komfortu2024-04-03KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN ISO 11855-3:2022-02/A1:2024-04
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 3: Projektowanie i wymiarowanie2024-04-03KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN ISO 11855-4:2022-02/A1:2024-04
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej termoaktywnych systemów budynku „Thermo Active Building Systems" (TABS)2024-04-03KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.040.99 Inne budynki
PN-EN 17879:2024-05
- wersja angielska
Konstrukcje imprezowe -- Wymagania bezpieczeństwa2024-05-20KT 2 Sportu i Rekreacji
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 1992-1-1:2024-05
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne oraz reguły dla budynków, mostów i konstrukcji inżynierskich2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-3:2008
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/Ap3:2022-11
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap3:2018-08
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010/Ap2:2016-10
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008
- wersja polska
PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-2:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-3:2008/NA:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2024-05
- wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z BetonuPN-EN 1992-1-2:2008
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
- wersja polska
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010
- wersja polska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17200:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Analiza substancji nieorganicznych w eluatach i ekstraktach -- Analiza metodą spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)2024-05-07KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 17201:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Zawartość substancji nieorganicznych -- Metody analizy w wyciągach z wody królewskiej2024-05-07KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 17331:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Zawartość substancji organicznych -- Metody ekstrakcji i analizy2024-05-07KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 17332:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Analiza substancji organicznych w eluatach2024-05-07KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 17516:2024-05
- wersja angielska
Odpady -- Charakterystyka ziarnistych ciał stałych mogących znaleźć zastosowanie jako materiał budowlany -- Test zgodności wymywania -- Test perkolacji przy przepływie w górę2024-05-07KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 17844:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów (BTEX) -- Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas2024-05-07KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 17845:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie pozostałości biocydów z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z detekcją z wykorzystaniem spektrometrii mas (LC-MS/MS)2024-05-07KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 16637-1:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Część 1: Wytyczne dotyczące określania testów wymywania i dodatkowych etapów badania2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 16637-2:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Część 2: Pozioma dynamiczna próba wymywania powierzchni2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 16637-3:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Część 3: Badanie perkolacyjne z poziomym przepływem w górę2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 16687:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Terminologia2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów BudowlanychPN-EN 16687:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 17195:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Analiza substancji nieorganicznych w eluatach2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 17196:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Roztwarzanie w wodzie królewskiej w celu późniejszej analizy substancji nieorganicznych2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
PN-EN 17197:2024-05
- wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Analiza substancji nieorganicznych w eluatach i ekstraktach -- Analiza metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)2024-05-06KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-B-10104:2024-04
- wersja polska
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy2024-04-04KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-B-10104:2014-03
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1097-1:2024-05
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)2024-05-24KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-1:2011
- wersja angielska
PN-B-12013:2024-05
- wersja polska
Pustaki silikatowe wentylacyjne2024-05-08KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-B-12013:2009
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 13369:2024-05
- wersja angielska
Wspólne zasady dotyczące prefabrykatów z betonu2024-05-15KT 195 Prefabrykatów z BetonuPN-EN 13369:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 14488-3:2024-05
- wersja angielska
Badanie betonu natryskowego -- Część 3: Wytrzymałość na zginanie (przy pierwszym piku, maksymalna i resztkowa) próbek belek zbrojonych włóknami2024-05-02KT 274 BetonuPN-EN 14488-3:2008
- wersja polska
PN-EN 12390-6:2024-04
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań2024-04-30KT 274 BetonuPN-EN 12390-6:2011
- wersja polska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-B-20105:2024-04
- wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót2024-04-16KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-B-20105:2014-09
- wersja polska
PN-EN ISO 52016-3:2024-04
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 3: Procedury obliczania dotyczące adaptacyjnych elementów obudowy budynku2024-04-11KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 17839:2024-05
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Oszklenia i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Procedura walidacji narzędzi obliczeniowych2024-05-15KT 198 Szkła
PN-EN ISO 10534-2:2024-04
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie właściwości akustycznych w rurach impedancyjnych -- Część 2: Metoda dwóch mikrofonów dla prostopadłego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz prostopadłej izolacyjności akustycznej2024-04-03KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10534-2:2003
- wersja polska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-B-20105:2024-04
- wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót2024-04-16KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-B-20105:2014-09
- wersja polska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN ISO 11855-2:2022-03/A1:2024-05
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia2024-05-09KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN 17690-1:2024-04
- wersja angielska
Elementy pętli regulacyjnej BAC -- Czujniki -- Część 1: Czujniki temperatury pomieszczenia2024-04-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN IEC 60335-2-51:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-51:2005
- wersja polska
PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008
- wersja polska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN ISO 11855-2:2022-03/A1:2024-05
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia2024-05-09KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN IEC 63086-1:2021-01/A1:2024-04
- wersja angielska
Elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-7-716:2024-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-716: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Dystrybucja zasilania ELV DC przez kablową infrastrukturę informatyczną (ICT)2024-05-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-43:2024-04
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2024-04-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06
- wersja polska
PN-HD 60364-4-43:2012
- wersja polska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN IEC 60335-2-60:2024-02/A11:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące wanien z wirem wodnym do kąpieli i do zabiegów zdrowotnych2024-04-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN ISO 25745-2:2015-06/A1:2024-04
- wersja angielska
Efektywność energetyczna dźwigów, schodów i chodników ruchomych -- Część 2: Obliczanie energii i klasyfikacja dźwigów (wind)2024-04-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 16035:2024-05
- wersja angielska
Arkusz właściwości okuć (HPS) -- Określenie i podsumowanie dowodów z badań w celu ułatwienia zamienności okuć przeznaczonych do stosowania w przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych drzwiach i/lub otwieralnych oknach2024-05-02KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16035:2013-06
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-22+A1:2024-05
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 22: Koleinowanie2024-05-20KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-22:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 13877-2:2024-05
- wersja angielska
Nawierzchnie betonowe -- Część 2: Wymagania funkcjonalne dotyczące nawierzchni betonowych2024-05-02KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13877-2:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 13877-1:2024-04
- wersja angielska
Nawierzchnie betonowe -- Część 1: Materiały2024-04-30KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13877-1:2013-08
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 16272-2:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Ekrany akustyczne i inne rozwiązania wpływające na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Metoda badania do określania właściwości akustycznych -- Część 2: Cechy charakterystyczne -- Izolacyjność akustyczna w powietrzu, w warunkach oddziaływania rozproszonego pola akustycznego2024-04-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16272-2:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 16272-5:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Ekrany akustyczne i inne rozwiązania wpływające na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Metoda badania do określania właściwości akustycznych -- Część 5: Cechy charakterystyczne -- Pochłanianie dźwięku w warunkach bezpośredniego oddziaływania pola akustycznego2024-04-29KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 16272-6:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Ekrany akustyczne i inne rozwiązania wpływające na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Metoda badania do określania właściwości akustycznych -- Część 6: Cechy charakterystyczne -- Izolacyjność akustyczna w powietrzu w warunkach bezpośredniego oddziaływania pola akustycznego2024-04-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16272-6:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 13231-1:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 1: Prace na torach na podsypce -- Szlak, rozjazdy i skrzyżowania2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-1:2013-09
- wersja angielska
PN-EN 16272-1:2024-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Ekrany akustyczne i inne rozwiązania wpływające na rozchodzenie się dźwięku w powietrzu -- Metoda badania do określania właściwości akustycznych -- Część 1: Cechy charakterystyczne -- Pochłanianie dźwięku w warunkach oddziaływania rozproszonego pola akustycznego2024-04-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 16272-1:2013-04
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60335-1:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-1:2012/A16:2024-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/Ap2:2018-08
- wersja polska
PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03
- wersja polska
PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A11:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A15:2022-01
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-1:2012/Ap1:2017-10
- wersja polska
PN-EN 60335-1:2012
- wersja polska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN IEC 60335-2-4:2024-02/A11:2024-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny2024-05-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN IEC 62885-4:2021-04/A1:2024-04
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 4: Bezprzewodowe odkurzacze czyszczące na sucho do użytku domowego lub podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2024-04-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-2:2024-02/A11:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę2024-04-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-2-5:2015-06/AC:2024-04
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników2024-04-30KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
97.140 Meble
PN-EN 14434:2024-05
- wersja angielska
Tablice do pisania dla szkół -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań2024-05-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14434:2010
- wersja angielska
PN-EN 1022:2024-04
- wersja angielska
Meble -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności2024-04-30KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1022:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1725:2024-04
- wersja angielska
Meble -- Łóżka -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości2024-04-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1725:2001
- wersja polska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 13329:2024-05
- wersja angielska
Laminowane pokrycia podłogowe -- Specyfikacje, wymagania i metody badania2024-05-20KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13329+A2:2022-02
- wersja angielska
PN-EN 15468+A1:2022-02
- wersja angielska
PN-EN 14978+A1:2022-02
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN IEC 61855:2023-05/AC:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego do pielęgnacji włosów -- Metody badań cech funkcjonalnych2024-04-26KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-60:2024-02/A11:2024-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące wanien z wirem wodnym do kąpieli i do zabiegów zdrowotnych2024-04-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1273+A1:2024-05
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Chodziki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2024-05-24KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1273:2021-01
- wersja angielska
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 17891:2024-03
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Odsalanie kompresami porowatych materiałów nieorganicznych2024-03-29KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 17206-2:2024-05
- wersja angielska
Technologia widowiskowa -- Maszyny dla scen i innych przestrzeni widowiskowych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dla scen zbudowanych z podestów i podnośników do kratownic2024-05-23KT 320 Technologii Widowiskowej
PN-EN 17879:2024-05
- wersja angielska
Konstrukcje imprezowe -- Wymagania bezpieczeństwa2024-05-20KT 2 Sportu i Rekreacji
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1177+A1:2024-05
- wersja angielska
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia2024-05-24KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1177+AC:2019-04
- wersja angielska
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 12196:2024-05
- wersja angielska
Sprzęt gimnastyczny -- Konie i kozły -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań2024-05-20KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 12196:2005
- wersja polska