Content

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN ISO 15902:2020-06
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Optyka dyfrakcyjna -- Słownik2020-06-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 15902:2007
- wersja polska
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
PN-EN ISO 6414:2020-06
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Rysunek techniczny wyrobów szklanych2020-06-23KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6414:1997
- wersja polska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 17169:2020-06
- wersja angielska
Tatuowanie -- Zasady bezpiecznego i higienicznego wykonania tatuażu2020-06-26KZ 508 Usług Tatuażu
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
PN-EN 12973:2020-06
- wersja angielska
Zarządzanie wartością2020-06-17KT 10 Zastosowań Metod StatystycznychPN-EN 12973:2002
- wersja angielska
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
PN-EN IEC 62668-1:2020-06
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 1: Unikanie stosowania podzespołów elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzących z recyklingu2020-06-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-ISO 10005:2020-06
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące planów jakości2020-06-10KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10005:2007
- wersja polska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10001:2020-06
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania2020-06-10KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10001:2009
- wersja polska
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN IEC 62290-3:2020-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-06-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 16140-6:2020-05
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Walidacja metody -- Część 6: Protokół walidacji alternatywnych (własnych) metod dla procedur do potwierdzania i typowania2020-05-14KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14971:2020-05
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych2020-05-25KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 14971:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 14971:2012
- wersja polska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki i osłony ochronne zaworów -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 11117:2008
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8536-4:2020-07
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji, do podawania grawitacyjnego2020-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8536-4:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8536-4:2013-06/A1:2013-07
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 61223-3-5:2020-06
- wersja angielska
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze i badania stałości -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej2020-06-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 61223-2-6:2007
- wersja angielska
PN-EN 61223-3-5:2005
- wersja angielska
PN-EN IEC 62985:2020-06
- wersja angielska
Metody obliczenia szacunkowej wielkości dawki zależnej od rozmiaru (SSDE) w tomografii komputerowej2020-06-02KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 8596:2018-03/A1:2020-07
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Badanie ostrości widzenia -- Optotypy standardowe i kliniczne i ich prezentacja2020-07-02KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 14476+A2:2019-08/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2020-05-20KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN ISO 11607-1:2020-06
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych2020-06-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11607-1:2017-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11607-2:2020-06
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania2020-06-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11607-2:2017-12
- wersja angielska
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-EN IEC 60118-9:2020-06
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 9: Metody pomiaru parametrów technicznych aparatów słuchowych wykorzystujących przewodnictwo kostne2020-06-04KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
PN-EN 50693:2020-07
- wersja angielska
Zasady kategorii produktu dla oceny cyklu życia produktów i układów elektronicznych i elektrycznych2020-07-08KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN 45552:2020-06
- wersja angielska
Metody ogólne oceny trwałości urządzeń związanych z energią2020-06-08KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 45557:2020-06
- wersja angielska
Ogólna metoda oceny proporcji zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produktach związanych z energią2020-06-08KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN IEC 62933-5-2:2020-07
- wersja angielska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 5-2: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla zintegrowanych z siecią systemów EES -- Systemy elektrochemiczne2020-07-06KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.020.55 Bioprodukty
PN-EN 17351:2020-06
- wersja angielska
Produkty biobazowe -- Oznaczanie zawartości tlenu za pomocą analizatora elementarnego2020-06-26KT 319 Produktów Biobazowych
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 15597-2:2020-05
- wersja angielska
Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Maszyny rozrzucające i natryskowe -- Część 2: Wymagania dotyczące dystrybucji i ich badania2020-05-19KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
13.030.50 Recykling
PN-EN 50614:2020-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące przygotowania do ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego2020-07-07KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN 45554:2020-06
- wersja angielska
Ogólne metody oceny produktów związanych z energią w zakresie możliwości naprawy, ponownego wykorzystania i udoskonalenia2020-06-08KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21268-4:2020-05
- wersja angielska
Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 4: Wpływ pH na wymywanie z początkowym dodaniem kwasu/zasady2020-05-25KT 191 Chemii Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2020-06-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-61:2008/A11:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń2020-06-01KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2020-05-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 16925:2019-04/AC:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne systemy tryskaczowe stosowane w budynkach mieszkalnych -- Projektowanie, instalacja i konserwacja2020-06-29KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 12259-14:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych2020-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 14972-8:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 8: Protokół badania dla maszyn w obudowach o pojemności przekraczającej 260 m³ dla zestawów dysz otwartych2020-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 14972-9:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 9: Protokół badania dla maszyn w obudowach o pojemności nie przekraczającej 260 m³ dla zestawów dysz otwartych2020-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 54-13+A1:2020-05
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności i możliwości przyłączenia podzespołów systemu2020-05-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-13:2017-05
- wersja angielska
PN-EN 12845+A1:2020-05
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja2020-05-19KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 12845:2015-10
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 15029-1:2002
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 1: Trwałość palenia aerozolu -- Metoda dyszy pustostożkowej2020-07-06KT 222
PN-EN 50553:2012/A2:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN ISO 15029-1:2002/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 1: Trwałość palenia aerozolu -- Metoda dyszy pustostożkowej2020-06-09KT 222
PN-EN IEC 60754-3:2020-06
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 3: Pomiar niskiego poziomu zawartości halogenów za pomocą chromatografii jonowej2020-06-04KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60331-1:2020-06
- wersja angielska
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 1: Metoda badania odporności na ogień i udar mechaniczny kabli i przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 0,6/1,0 kV i o średnicy zewnętrznej większej niż 20 mm w temperaturze co najmniej 830°C2020-06-03KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50362:2003
- wersja angielska
PN-EN 17084:2019-02/AC:2020-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów2020-05-15KT 138 Kolejnictwa
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15269-1:2019-07/AC:2020-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2020-06-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN IEC 62311:2020-06
- wersja angielska
Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz)2020-06-12KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62311:2010
- wersja polska
PN-EN IEC 62327:2020-05
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Ręczne przenośne przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do oszacowania mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 62327:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62401:2020-05
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Alarmujące osobiste detektory promieniowania (PRD) stosowane do wykrywania nielegalnego obrotu materiałami promieniotwórczymi2020-05-18KT 266 Aparatury Jądrowej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN ISO 16106:2020-06
- wersja angielska
Opakowania transportowe do towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) oraz duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 90012020-06-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16106:2010
- wersja polska
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2020-05-15KT 138 Kolejnictwa
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 60839-11-1:2014-01
- wersja polska
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i komponentów2020-06-01KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50133-2-1:2002
- wersja angielska
PN-EN 50133-1:2007
- wersja polska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 943-2:2019-05
- wersja polska
Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)2020-07-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 943-2:2005
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 18526-3:2020-06
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Metody badań -- Część 3: Właściwości fizyczne i mechaniczne2020-06-22KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
PN-C-99221:2020-07
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do elektromechanicznych rejestratorów stosowanych w pojazdach kolejowych z napędem2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:1997
- wersja polska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 16610-61:2015-11/A1:2020-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 61: Liniowe filtry przestrzenne -- Filtry Gaussa2020-07-01KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 16610-61:2015-11/A1:2020-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 61: Liniowe filtry przestrzenne -- Filtry Gaussa2020-07-01KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
PN-C-99221:2020-07
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do elektromechanicznych rejestratorów stosowanych w pojazdach kolejowych z napędem2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:1997
- wersja polska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 20361:2019-12/A11:2020-05
- wersja angielska
Pompy do cieczy i zespoły pompowe -- Pomiar hałasu -- Klasy dokładności 2 i 32020-05-29KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
PN-EN 60704-3:2020-05
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-3:2006
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60118-9:2020-06
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 9: Metody pomiaru parametrów technicznych aparatów słuchowych wykorzystujących przewodnictwo kostne2020-06-04KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN IEC 60565-2:2020-06
- wersja angielska
Hydroakustyka -- Hydrofony -- Wzorcowanie hydrofonów -- Część 2: Procedury dotyczące niskoczęstotliwościowego wzorcowania ciśnieniowego2020-06-04KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 50499:2020-07
- wersja angielska
Metoda oszacowania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne2020-07-09KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50499:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62209-3:2020-06
- wersja angielska
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 3: Systemy oparte na pomiarach wektorowych (Zakres częstotliwości od 600 MHz do 6 GHz)2020-06-09KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-64:2008/A1:2020-07
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-64: Próby -- Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne2020-07-07KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2020-05-15KT 138 Kolejnictwa
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki i osłony ochronne zaworów -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 11117:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 10961:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Wiązki butli -- Projektowanie, wytwarzanie, badania i kontrola2020-05-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 10961:2012
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10217-1:2019-05
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2020-07-07KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-ISO 4065:2020-06
- wersja polska
Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Tablica uniwersalnych grubości ścianek2020-06-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-ISO 4065:2008
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22109:2020-07
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Przekładnia do armatury2020-07-02KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 15202:2020-05
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Podstawowe wymiary przyłączy wylotowych zaworów butli do LPG i odpowiednich łączników urządzeń2020-05-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15202:2012
- wersja angielska
23.080 Pompy
PN-EN ISO 20361:2019-12/A11:2020-05
- wersja angielska
Pompy do cieczy i zespoły pompowe -- Pomiar hałasu -- Klasy dokładności 2 i 32020-05-29KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52907:2020-05
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Materiały wsadowe -- Metody charakteryzowania proszków metali2020-05-26KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-3-4:2016-08/A1:2020-06
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych szlifierek stołowych2020-06-18KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2106:2020-06
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie masy anodowych powłok tlenkowych na jednostkę powierzchni (gęstości powierzchniowej) -- Metoda wagowa2020-06-18KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2106:2011
- wersja angielska
PN-EN 4707:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Trawienie w kwasie aluminium i stopów aluminium bez sześciowartościowego chromu2020-06-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4707:2014-07
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja angielska
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
PN-EN 4875:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obróbka powierzchni -- Metoda badania przy pomiarze oporności elektrycznej na powierzchni styku2020-06-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62962:2020-06
- wersja angielska
Wymagania szczegółowe dla urządzeń odciążających (LSE)2020-06-03KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-EN 267:2020-06
- wersja angielska
Palniki z wentylatorem na paliwa ciekłe2020-06-26KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 267+A1:2011
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 676:2020-06
- wersja angielska
Palniki nadmuchowe zasilane paliwami gazowymi2020-06-30KT 277PN-EN 676+A2:2008
- wersja angielska
PN-EN 676+A2:2008/AC:2009
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 16905-2:2020-06
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 2: Bezpieczeństwo2020-06-22KT 277
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-22:2011/AC:2020-06
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 22: Wymagania zgodności i certyfikacja turbozespołów wiatrowych2020-06-12KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2020-06-03KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50693:2020-07
- wersja angielska
Zasady kategorii produktu dla oceny cyklu życia produktów i układów elektronicznych i elektrycznych2020-07-08KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN 50614:2020-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące przygotowania do ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego2020-07-07KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62858:2020-06
- wersja angielska
Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady2020-06-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62858:2015-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 62962:2020-06
- wersja angielska
Wymagania szczegółowe dla urządzeń odciążających (LSE)2020-06-03KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.060.10 Przewody
PN-EN 60851-5:2008/A2:2020-06
- wersja angielska
Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 5: Właściwości elektryczne2020-06-17KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06
- wersja angielska
Zaciskane i śrubowe złączki do kabli energetycznych -- Część 1-1: Metody badań i wymagania dotyczące złączek zaciskanych i śrubowych do kabli energetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (Um = 1,2 kV) badanych na żyłach odizolowanych2020-06-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 61238-1:2004
- wersja angielska
PN-EN IEC 61238-1-2:2020-06
- wersja angielska
Zaciskane i śrubowe złączki do kabli energetycznych -- Część 1-2: Metody badań i wymagania dotyczące złączek przebijających izolację kabli energetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (Um = 1,2 kV) badanych na żyłach izolowanych2020-06-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01/A11:2020-06
- wersja angielska
Zaciskane i śrubowe złączki do kabli energetycznych -- Część 1-3: Metody badań i wymagania dotyczące złączek zaciskanych i śrubowych do kabli energetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (Um = 1,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) badanych na żyłach odizolowanych2020-06-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60754-3:2020-06
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 3: Pomiar niskiego poziomu zawartości halogenów za pomocą chromatografii jonowej2020-06-04KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60331-1:2020-06
- wersja angielska
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 1: Metoda badania odporności na ogień i udar mechaniczny kabli i przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 0,6/1,0 kV i o średnicy zewnętrznej większej niż 20 mm w temperaturze co najmniej 830°C2020-06-03KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50362:2003
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 62025-2:2020-06
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry nieelektryczne oraz metody pomiarów -- Część 2: Metody badania parametrów nieelektrycznych2020-06-08KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62025-2:2005
- wersja angielska
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
PN-EN IEC 61535:2020-07
- wersja angielska
Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych2020-07-09KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61535:2009/A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 61535:2009
- wersja angielska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06
- wersja angielska
Zaciskane i śrubowe złączki do kabli energetycznych -- Część 1-1: Metody badań i wymagania dotyczące złączek zaciskanych i śrubowych do kabli energetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (Um = 1,2 kV) badanych na żyłach odizolowanych2020-06-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 61238-1:2004
- wersja angielska
PN-EN IEC 61238-1-2:2020-06
- wersja angielska
Zaciskane i śrubowe złączki do kabli energetycznych -- Część 1-2: Metody badań i wymagania dotyczące złączek przebijających izolację kabli energetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (Um = 1,2 kV) badanych na żyłach izolowanych2020-06-05KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01/A11:2020-06
- wersja angielska
Zaciskane i śrubowe złączki do kabli energetycznych -- Część 1-3: Metody badań i wymagania dotyczące złączek zaciskanych i śrubowych do kabli energetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (Um = 1,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) badanych na żyłach odizolowanych2020-06-05KT 53 Kabli i Przewodów
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60644:2010/A1:2020-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące wkładek bezpiecznikowych wysokiego napięcia do zabezpieczania obwodów silników2020-06-12KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PKN-IEC/TR 62271-301:2020-07
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 301: Normalizacja zacisków aparatów wysokiego napięcia2020-07-09KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2020-06-12KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 50342-2:2020-07
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50342-2:2008/A1:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 50342-2:2008
- wersja angielska
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
PN-EN IEC 63006:2020-05
- wersja angielska
Bezprzewodowy przesył energii (WPT) -- Słownik terminów2020-05-22KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.10 Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego
PN-EN 50186-2:2003/Ap1:2020-07
- wersja polska
Urządzenia myjące stosowane w sieciach elektroenergetycznych pod napięciem powyżej 1kV -- Część 2: Szczególne warunki krajowe (załączniki krajowe do EN 50186-1:1998)2020-07-07KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
PN-EN 50186-2:2003/A1:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia myjące stosowane w sieciach elektroenergetycznych pod napięciem powyżej 1kV -- Część 2: Szczególne warunki krajowe (załączniki krajowe do EN 50186-1:1998)2020-07-06KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO 80079-36:2016-07/AC:2020-05
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania2020-05-15KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50163:2006/A2:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Napięcia zasilania systemów trakcyjnych2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50614:2020-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące przygotowania do ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego2020-07-07KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62668-1:2020-06
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 1: Unikanie stosowania podzespołów elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzących z recyklingu2020-06-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62812:2019-10/AC:2020-06
- wersja angielska
Pomiary małych rezystancji -- Metody pomiaru i wytyczne2020-06-12KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN IEC 60384-16:2020-05
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 16: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia stałego2020-05-29KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-16:2006
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 62878-2-5:2020-06
- wersja angielska
Technika montażu podzespołów wbudowanych -- Część 2-5: Wytyczne -- Wprowadzenie formatu danych 3D dotyczących podłoży z wbudowanymi podzespołami2020-06-02KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61076-3-124:2019-06/AC:2020-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-124: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 10 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych dla aplikacji wejścia/wyjścia (I/O) i transmisji danych o częstotliwościach do 500 MHz2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61076-3-123:2020-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-123: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy hybrydowych dla środowisk przemysłowych, do zasilania i światłowodowej transmisji danych, ze sprzęgiem „push-pull”2020-06-01KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 60917-1:2020-05
- wersja angielska
Porządek modularny dotyczący rozbudowy konstrukcji mechanicznych dla praktycznych zastosowań sprzętu elektrycznego i elektronicznego -- Część 1: Norma wspólna2020-05-29KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60917-1:2004
- wersja polska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 15902:2020-06
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Optyka dyfrakcyjna -- Słownik2020-06-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 15902:2007
- wersja polska
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-EN 301549:2020-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT2020-05-20KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 301 549:2018-12
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-18 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-14 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)2020-05-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62209-3:2020-06
- wersja angielska
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 3: Systemy oparte na pomiarach wektorowych (Zakres częstotliwości od 600 MHz do 6 GHz)2020-06-09KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne2020-06-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2020-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca złożonych i/lub zintegrowanych urządzeń radiowych i nie radiowych -- Część 2: Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowiskach przemysłowych2020-05-28KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2020-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca złożonych i/lub zintegrowanych urządzeń radiowych i nie radiowych; Część 1: Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych2020-05-27KT 11 Telekomunikacji
33.100.10 Emisja
PN-EN 55032:2015-09/A11:2020-07
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji2020-07-07KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 55015:2019-11/A11:2020-07
- wersja angielska
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne2020-07-07KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55011:2016-05/A11:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru2020-07-06KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55014-1:2017-06/A11:2020-07
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja2020-07-06KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 63137-1:2020-04/AC:2020-07
- wersja angielska
Znormalizowane złącza pomiarowe wielkiej częstotliwości -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania ogólne i metody badania2020-07-06KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61169-1-2:2020-06
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 1-2: Metody badania właściwości elektrycznych -- Straty wtrąceniowe2020-06-02KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61169-64:2020-06
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 64: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 0,8 mm -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ 0,8)2020-06-02KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 63138-1:2020-06
- wersja angielska
Wielokanałowe złącza wielkiej częstotliwości -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania ogólne i metody badania2020-06-02KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62343-2-1:2020-06
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Część 2-1: Kwalifikacja niezawodnościowa -- Szablon badań2020-06-10KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343-2:2014-12
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-23:2020-07
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-23: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego -- Metody badań elementów kabla2020-07-08KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-1-23:2013-06
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61300-3-21:2020-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-21: Badania i pomiary -- Czas przełączania2020-06-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-3-21:2016-02
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16234-1:2020-05
- wersja angielska
Struktura e-kompetencji (e-CF) -- Wspólna europejska struktura dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu -- Część 1: Zasady ogólne2020-05-12RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i KomunikacjiPN-EN 16234-1:2016-07
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62657-2:2017-12/A1:2020-06
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją2020-06-04KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50159:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych -- Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN IEC 62290-3:2020-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-06-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN IEC 63033-3:2020-06
- wersja angielska
Samochodowe systemy multimedialne i wyposażenie -- System monitorowania jazdy -- Część 3: Metody pomiarów2020-06-03KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 8654:2018-04/A1:2020-05
- wersja angielska
Jubilerstwo -- Barwy stopów złota -- Definicja, zakresy barw i oznaczenie2020-05-26KT 239 Jubilerstwa
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50159:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych -- Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50153:2014-11/A2:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50553:2012/A2:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN IEC 62290-3:2020-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-06-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 17084:2019-02/AC:2020-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów2020-05-15KT 138 Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 15153-1:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu dla kolei2020-06-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-1+A1:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 15153-2:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 2: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei2020-06-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 15153-3:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 3: Ostrzegawcze urządzenia sygnalizacji optycznej dla kolei miejskiej2020-06-15KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15153-4:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 4: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei miejskiej2020-06-15KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 50463-1:2018-01
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-06-01KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-1:2013-06
- wersja angielska
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 15153-3:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 3: Ostrzegawcze urządzenia sygnalizacji optycznej dla kolei miejskiej2020-06-15KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15153-4:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 4: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei miejskiej2020-06-15KT 138 Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 62065:2014-09/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy sterowania po zadanej drodze -- Wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody i wymagane wyniki badań2020-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10240:2020-06
- wersja angielska
Małe statki -- Instrukcja dla właściciela2020-06-23KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10240:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 10240:2006/A1:2015-06
- wersja angielska
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3761:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny FE-PA2601 -- Wyżarzone i odkształcone na zimno -- Pręty na elementy złączne kute -- D ≤ 50 mm -- 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa2020-06-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
PN-EN 3358:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) -- Wytapiana w indukcyjnym piecu próżniowym i przetopiona z elektrody topliwej -- Przesycona i starzona -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 150 mm -- Rm ≥ 1 400 MPa2020-06-29KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 3486:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534) -- Przesycona i starzona -- 1 400 ≤ Rm ≤ 1 550 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2020-05-21KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 3489:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) -- Wyżarzona zmiękczająco -- 500 ≤ Rm ≤ 750 MPa -- Rury konstrukcyjne -- 0,5 ≤ a ≤ 5 mm2020-05-21KT 126 Rur Stalowych
PN-EN 3484:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 typ 1.4542) -- Odlewy -- Referencyjna obróbka cieplna: wyżarzanie ujednorodniające, przesycanie, utwardzanie wydzieleniowe i podzerowe -- Materiał wyjściowy do przetopienia2020-05-13KT 301 Odlewnictwa
PN-EN 2451:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal 31Ni10 -- 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 40 mm2020-05-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 2476:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal 30CrNiMo8 (1.6580) -- 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2020-05-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 2502:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) -- 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa -- Pręty2020-05-12KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2503:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) -- 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 150 mm2020-05-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3018:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) -- Przetopiony z elektrody topliwej -- Drut ciągniony na zimno do wytwarzania wkładek gwintowanych -- D ≤ 3 mm2020-05-13KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 4707:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Trawienie w kwasie aluminium i stopów aluminium bez sześciowartościowego chromu2020-06-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4707:2014-07
- wersja angielska
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 3219:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny na bazie niklu (NI-P100HT) -- Odkształcone na zimno i wyżarzone -- Pręty i druty do ciągłego kucia lub wyciskania na elementy złączne -- 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2020-06-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 3666:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny NI-PH2601 -- Przesycony i odkształcony na zimno -- Pręty na elementy złączne kute -- D ≤ 50 mm -- 1 550 MPa ≤ Rm ≤ 1 830 MPa2020-06-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4875:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obróbka powierzchni -- Metoda badania przy pomiarze oporności elektrycznej na powierzchni styku2020-06-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN 2516:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Pasywacja stali odpornej na korozję i dekontaminacja stopów na bazie niklu2020-06-26KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 2516:2000
- wersja polska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3155-017:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 017: Styki elektryczne do podstawek do przekaźników wtykowe typu A zagniatane klasy P -- Norma wyrobu2020-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-017:2006
- wersja angielska
PN-EN 3155-018:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 018: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-018:2006
- wersja angielska
PN-EN 4604-006:2020-01/AC:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 006: Kable współosiowe 50 omów, 200 °C, typu WM -- Norma wyrobu2020-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4604-007:2020-05/AC:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne do przesyłania sygnału -- Część 007: Kable współosiowe 50 omów 200 °C typu WN -- Norma wyrobu2020-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN IEC 62668-1:2020-06
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 1: Unikanie stosowania podzespołów elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzących z recyklingu2020-06-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4604-007:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne do przesyłania sygnału -- Część 007: Kable współosiowe 50 omów 200 °C typu WN -- Norma wyrobu2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-007:2007
- wersja angielska
PN-EN 4681-001:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 001: Specyfikacja techniczna2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-001:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 4840-102:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kształtki termokurczliwe -- Część 102: Elastomerowe półsztywne, zakres temperatury od -75 °C do 150 °C -- Norma wyrobu2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3155-044:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 044: Styki wtykowe 044 typu A podwójnie zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-044:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-045:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 045: Styki gniazdowe typu A podwójnie zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-045:2006
- wersja angielska
PN-EN 3155-076:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 076: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy R -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-076:2012
- wersja angielska
PN-EN 3155-077:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 077: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy R -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-077:2012
- wersja angielska
PN-EN 2997-011:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe sprzęgane pierścieniem gwintowanym ogniotrwałe lub nieogniotrwałe, temperatura pracy od -65 °C do 175 °C ciągła, 200 °C ciągła, 260 °C chwilowa -- Część 011: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-011:2010
- wersja angielska
PN-EN 3155-016:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 016: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-016:2006
- wersja angielska
PN-EN 3155-019:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 019: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-019:2006
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16604-20:2020-06
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Ochrona planetarna2020-06-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16796-6:2020-06
- wersja angielska
Zużycie energii w wózkach jezdniowych -- Metody badań -- Część 6: Wózek bramowy do przemieszczania kontenera2020-06-16KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 17314:2020-06
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Specyfikacje i metody badań -- Systemy bezpieczeństwa ograniczające ruch operatora inne niż pasy bezpieczeństwa typu biodrowego2020-06-16KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 16842-9:2019-04/AC:2020-05
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 9: Wózki kompletacyjne, wózki jezdniowe podnośnikowe czołowo-boczne (obustronne) oraz czołowo-boczne z podnoszonym stanowiskiem operatora2020-05-20KT 248 Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 5010:2020-05
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Maszyny kołowe -- Wymagania dotyczące układu skrętu2020-05-26KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 12643:2014-05
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16106:2020-06
- wersja angielska
Opakowania transportowe do towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) oraz duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 90012020-06-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16106:2010
- wersja polska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 14848:2020-06
- wersja angielska
Pojemniki aerozolowe -- Pojemniki metalowe z otworem 25,4 mm -- Wymiary gniazda zaworu2020-06-12KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 14848:2008
- wersja polska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-EN 12641-2:2020-05
- wersja angielska
Intermodalne jednostki ładunkowe i pojazdy do przewozu towarów -- Opończe -- Część 2: Wymagania minimalne dla opończy bocznych2020-05-18KT 138 KolejnictwaPN-EN 12641-2:2006
- wersja angielska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20705:2020-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza mikroskopowa -- Ogólne zasady badania2020-07-02KT 24 Surowców Włókienniczych
PN-EN ISO 20706-1:2020-05
- wersja angielska
Tekstylia -- Jakościowa i ilościowa analiza niektórych włókien łykowych (len, konopie, ramia) i ich mieszanek -- Część 1: Identyfikacja włókna z zastosowaniem metod mikroskopowych2020-05-25KT 24 Surowców Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 13938-1:2020-05
- wersja angielska
Tekstylia -- Wypychanie płaskich wyrobów -- Część 1: Metoda hydrauliczna wyznaczania wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu2020-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 13938-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 13938-2:2020-05
- wersja angielska
Tekstylia -- Wypychanie płaskich wyrobów -- Część 2: Metoda pneumatyczna wyznaczania wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu2020-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 13938-2:2002
- wersja polska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 12956:2020-06
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów2020-06-18KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12956:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 9863-1:2016-09/A1:2020-05
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach -- Część 1: Warstwy pojedyncze2020-05-26KT 142 Geosyntetyków
PN-EN ISO 10722:2020-05
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Procedura badania wskaźnikowego do oceny uszkodzenia mechanicznego pod wpływem obciążeń powtarzalnych -- Uszkodzenie spowodowane materiałem ziarnistym (laboratoryjna metoda badania)2020-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 10722:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13426-1:2020-05
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wytrzymałość połączeń wewnątrzstrukturalnych -- Część 1: Geosyntetyki komórkowe2020-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 13426-1:2005
- wersja polska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17076-1:2020-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda Tabera®2020-07-01KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17076-1:2012
- wersja angielska
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 19577:2020-05
- wersja angielska
Obuwie -- Substancje szkodliwe mogące występować w obuwiu i elementach obuwia -- Oznaczanie nitrozoamin2020-05-25KT 20 Skóry i Obuwia
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
PN-EN 13031-1:2020-05
- wersja angielska
Szklarnie -- Obliczanie i konstrukcja -- Część 1: Szklarnie dla produkcji handlowej2020-05-19KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji BudowlanychPN-EN 13031-1:2003
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16087-1:2020-06
- wersja angielska
Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie tlenowej aktywności biologicznej -- Część 1: Współczynnik pobierania tlenu (WPT)2020-06-22KT 90 Uprawy Roli i OgrodnictwaPN-EN 16087-1:2011
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 16215:2020-06
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie zawartości dioksyn i dioksynopodobnych PCB metodą GC/HRMS oraz wskaźnikowych PCB metodą GC/HRMS2020-06-15KT 40 PaszPN-EN 16215:2012
- wersja angielska
PN-EN 16215:2012
- wersja polska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 17252:2020-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie fomopsyny A w nasionach łubinu i produktach z nich uzyskanych metodą HPLC-MS/MS2020-06-23KT 235 Analizy Żywności
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PKN-ISO/TS 15495:2020-06
- wersja polska
Mleko, przetwory mleczne i preparaty dla niemowląt -- Wytyczne do ilościowego oznaczania melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą LC-MS/MS2020-06-01KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 16297:2020-06
- wersja angielska
Mleko -- Liczba bakterii -- Protokół do oceny metod alternatywnych2020-06-23KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 16297:2014-06
- wersja angielska
PN-ISO 11815:2020-06
- wersja polska
Mleko -- Oznaczanie całkowitej aktywności ścinania mleka podpuszczek wołowych2020-06-01KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-EN 17251:2020-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w mięsie wieprzowym i produktach z nich uzyskanych metodą HPLC-FLD z oczyszczaniem IAC2020-06-18KT 235 Analizy Żywności
67.140.30 Kakao
PN-EN 17250:2020-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach, lukrecji, kakao i produktach kakaowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej metodą HPLC-FLD i oczyszczaniu na IAC2020-06-17KT 235 Analizy Żywności
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14103:2020-06
- wersja angielska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego2020-06-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14103:2012
- wersja polska
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
PN-EN 17250:2020-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach, lukrecji, kakao i produktach kakaowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej metodą HPLC-FLD i oczyszczaniu na IAC2020-06-17KT 235 Analizy Żywności
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
PKN-ISO/TS 15495:2020-06
- wersja polska
Mleko, przetwory mleczne i preparaty dla niemowląt -- Wytyczne do ilościowego oznaczania melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą LC-MS/MS2020-06-01KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 13150:2020-07
- wersja angielska
Stoły robocze dla laboratoriów w instytucjach edukacyjnych -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i trwałości oraz metody badań2020-07-08KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13150:2004
- wersja polska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 24444:2020-06
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody badań ochrony przeciwsłonecznej -- Wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo2020-06-18KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 24444:2011
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15029-1:2002
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 1: Trwałość palenia aerozolu -- Metoda dyszy pustostożkowej2020-07-06KT 222
PN-EN ISO 15029-1:2002/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 1: Trwałość palenia aerozolu -- Metoda dyszy pustostożkowej2020-06-09KT 222
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 22285:2020-07
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie wydzielania oleju ze smaru -- Metoda pod obciążeniem2020-07-06KT 222PN-C-96016:2014-05
- wersja polska
PN-ISO 22286:2020-07
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie temperatury kroplenia smaru aparatem automatycznym2020-07-06KT 222
PN-ISO 6743-6:2020-06
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 6: Grupa C (systemy przekładni)2020-06-01KT 222PN-ISO 6743-6:2013-03
- wersja polska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-G-04611:2020-06
- wersja polska
Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metody uproszczone2020-06-01KT 220 Naturalnych Paliw Stałych
PN-ISO 1928:2020-05
- wersja angielska
Paliwa stałe -- Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej2020-05-28KT 220 Naturalnych Paliw StałychPN-ISO 1928:2002
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 16734+A1:2018-12/Ap1:2020-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2020-07-09KT 222
PN-EN 17155:2018-08/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie wskazanej liczby cetanowej (WLC) paliw ze średnich destylatów -- Podstawowa metoda kalibracji pierwotnymi paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o stałej objętości2020-06-25KT 222
PN-EN 14214+A2:2019-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań2020-06-01KT 222PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja polska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja polska
PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 14214+A1:2014-04
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6892-1:2020-05
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej2020-05-26KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja polska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 643:2020-07
- wersja angielska
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2020-07-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2013-06
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11844-3:2020-06
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Klasyfikacja atmosfer wewnętrznych o małej korozyjności -- Część 3: Pomiar parametrów środowiskowych wpływających na korozyjność atmosfer wewnętrznych2020-06-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11844-3:2010
- wersja polska
77.080.20 Stale
PN-EN ISO 643:2020-07
- wersja angielska
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2020-07-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2013-06
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja angielska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-1:2019-04
- wersja polska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu2020-07-06KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 15630-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15630-2:2019-04/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: Zgrzewane siatki i dźwigary kratowe2020-05-27KT 123 Badań Własności Metali
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10217-1:2019-05
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2020-07-07KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 10070:2020-05
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczenia kinetycznej powierzchni właściwej na podstawie pomiarów przepuszczalności powietrza przez warstwę proszku w warunkach ustalonego przepływu2020-05-13KT 33 Metalurgii ProszkówPN-ISO 10070:1994
- wersja polska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 1534:2020-06
- wersja angielska
Podłogi drewniane i parkiet -- Oznaczanie odporności na wgniecenie -- Metoda badania2020-06-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1534:2011
- wersja angielska
PN-EN 1534:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14915+A2:2020-06
- wersja angielska
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja polska
PN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 1279-1:2018-08/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakość wizualna2020-06-05KT 198 Szkła
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16929:2020-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stopnia rozpadu materiałów polimerowych w określonych warunkach kompostowania w skali pilotażowej2020-05-14KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 180:2004/A1:2007
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 180:2004/A1:2007
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2004/A2:2013-07
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 23153-2:2020-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polietereteroketon (PEEK) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-06-23KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 29988-1:2020-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-05-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29988-1:2018-07
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12301:2020-05
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Kalandry -- Wymagania bezpieczeństwa2020-05-18KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12301+A1:2008
- wersja angielska
85.080.99 Inne wyroby z papieru
PN-C-99221:2020-07
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do elektromechanicznych rejestratorów stosowanych w pojazdach kolejowych z napędem2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:1997
- wersja polska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2020-07-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 15091:2020-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie przewodności elektrycznej i oporu właściwego2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15091:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15184:2020-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15184:2013-04
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15184:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 3233-1:2020-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania substancji nielotnych i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa2020-05-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3233-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 6504-3:2020-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 3: Oznaczanie krycia farb na mury, beton i zastosowania wewnętrzne2020-05-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-3:2008
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-1:2019-07/AC:2020-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2020-06-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.10 Konstrukcje metalowe
PN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2020-07-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 13373:2020-06
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów2020-06-25KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 13373:2004
- wersja polska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-1:2014-12
- wersja niemiecka
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru2020-06-16KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-1:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-14:2015-11
- wersja niemiecka
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 14: Oznaczanie odporności na plamienie2020-06-16KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-14:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-2:2018-12
- wersja niemiecka
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni2020-06-16KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-2:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-3:2018-05
- wersja niemiecka
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej2020-06-16KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-3:1999
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-12:2020-06
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 12: Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację -- Przyspieszona metoda karbonatyzacji2020-06-22KT 274 Betonu
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 16883:2017-07/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych2020-05-27KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN IEC 62561-2:2018-04/AC:2020-01
- wersja polska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2020-06-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 62858:2020-06
- wersja angielska
Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady2020-06-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62858:2015-12
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13053:2020-05
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji2020-05-19KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13053+A1:2011
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 1749:2020-06
- wersja angielska
Klasyfikacja urządzeń gazowych ze względu na sposób dostarczania powietrza do spalania jak i odprowadzania produktów spalania (typy)2020-06-26KT 277
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2020-06-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 234:2020-05
- wersja angielska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania2020-05-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 234:2002
- wersja polska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50668:2020-05
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy sygnalizacji i sterowania dla systemów kolei miejskich innych niż UGTMS2020-05-28KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62311:2020-06
- wersja angielska
Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz)2020-06-12KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62311:2010
- wersja polska
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2020-05-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-49:2010/A2:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia2020-05-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-47:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia2020-05-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN 60335-2-48:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia2020-05-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.40 Zmywarki
PN-EN IEC 63136:2020-06
- wersja angielska
Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 50593:2017-04
- wersja polska
PN-EN 50593:2017-04
- wersja angielska
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
PN-EN 60335-2-48:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia2020-05-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
PN-EN 16282-6:2020-06
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 6: Separatory aerozoli; Projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa2020-06-25KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN IEC 62885-9:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 9: Maszyny do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-07-08KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 62826:2014-11
- wersja angielska
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 60335-2-61:2008/A11:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń2020-06-01KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 60730-2-22:2020-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników2020-07-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-2:2003/A11:2005
- wersja polska
PN-EN 60730-2-4:2010
- wersja polska
PN-EN 60730-2-2:2003/A1:2008
- wersja polska
PN-EN 60730-2-2:2003
- wersja polska
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 16883:2017-07/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych2020-05-27KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 16893:2018-03/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Specyfikacje dotyczące lokalizacji, budowy i modyfikacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zbiorów i korzystania z nich2020-05-27KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
PN-EN 60335-2-82:2004/A2:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2020-07-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku