Zawartość

Normy on-line

Normy On-line to internetowy dwunastomiesięczny dostęp do norm, pogrupowanych wg dziedzin tematycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Norm- ICS

  • Usługa umożliwia dostęp do całego zbioru Polskich Norm lub do wybranych dziedzin ICS.
  • Zbiory są aktualizowane o nowo publikowane normy bez dodatkowych opłat.
  • Stała opłata roczna uzależniona od wielkości i wartości zbioru.
  • Brak możliwości wydruku norm.

Do uruchomienia usługi wymagane jest podpisanie umowy na okres 12 miesięcy.

Kontakt e-mail wspsekr@pkn.pl, tel. 22 55 67 774, 22 55 67 964

Lista dziedzin wg. ICS i cennik obowiązujący od 01-10-2017

Numer dziedziny

Nazwa dziedziny

Cena netto za dostęp
przez 12 miesięcy
dla jednego stanowiska jednoczesnego dostępu

01

ZAGADNIENIA OGÓLNE. TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA. DOKUMENTACJA

3868,72 zł

03

USŁUGI. ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I JAKOŚĆ. ADMINISTRACJA. TRANSPORT. SOCJOLOGIA

1553,30 zł

07

NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

531,84 zł

11

TECHNIKA MEDYCZNA

2687,47 zł

13

ŚRODOWISKO. OCHRONA ZDROWIA. BEZPIECZEŃSTWO

7574,90 zł

17

METROLOGIA I POMIARY. ZJAWISKA FIZYCZNE

2593,31 zł

19

BADANIA

903,91 zł

21

ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

976,04 zł

23

PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

3331,27 zł

25

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

4277,08 zł

27

ENERGETYKA

1908,42 zł

29

ELEKTROTECHNIKA

6491,25 zł

31

ELEKTRONIKA

3268,66 zł

33

TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

23026,36 zł

35

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

5382,34 zł

37

TECHNIKA OBRAZU

341,85 zł

39

MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

50,84 zł

43

POJAZDY DROGOWE

704,16 zł

45

KOLEJNICTWO

1338,05 zł

47

BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

997,36 zł

49

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

4213,49 zł

53

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

1129,28 zł

55

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

832,77 zł

59

TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

1569,54 zł

61

PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

318,50 zł

65

ROLNICTWO

1315,26 zł

67

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

2192,80 zł

71

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

1778,63 zł

73

GÓRNICTWO I KOPALINY

934,25 zł

75

TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

2677,04 zł

77

HUTNICTWO

2735,79 zł

79

TECHNOLOGIA DREWNA

768,30 zł

81

PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

779,41 zł

83

PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

1891,12 zł

85

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

337,02 zł

87

PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

715,50 zł

91

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

7027,77 zł

93

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

1889,73 zł

95

WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE.

349,92 zł

97

SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO. ROZRYWKI. SPORT

2621,82 zł

 

CAŁY ZBIÓR WSZYSTKIE DZIEDZINY ICS

36000,00 zł


Cena wersji wielostanowiskowej wyliczana jest jako iloczyn pierwiastka kwadratowego z  liczby stanowisk jednoczesnego dostępu oraz ceny dla jednego stanowiska jednoczesnego dostępu.

W zbiorze, znajdują się normy, które nie zawierają elementów dodatkowych typu folie lub zdjęcia porównawcze, dodatkowe programy dostarczane na płycie CD, oraz Polskie Normy zawierające oryginalne normy ETSI.
 

Dla członków Organów Technicznych PKN przyznawany jest rabat w wysokości 40%