Zawartość

Nasi klienci

PKN prowadzi wykaz wydanych certyfikatów PN zawierający dane Organizacji posiadających prawo do stosowania Znaku  pn_male_0.jpg.

Posiadacze certyfikatu PN
L.p. Posiadacz certyfikatu PN Logo / link Norma stanowiąca podstawę certyfikacji
1. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

sniezka.jpg

PN-EN 13279-1:2009
PN-EN 15824:2010
2. EKOTECH
J. Rząsa i T. Stanowski Sp. J.

ekotech.jpg

PN-EN 13071-1:2008
3. JESTIC
J.K. Cykowiak  S.M. Cykowiak Sp. J.
JESTIC
J.K. Cykowiak S.M. Cykowiak Sp. J.
PN-EN 840-1:2013-05
4. CREATON POLSKA Sp. z o.o. CREATON POLSKA Sp. z o.o. PN-EN 490:2012
5. WIENERBERGER
Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
WIENERBERGER
Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
PN-B-12014:2009
6. CERPOL-KOZŁOWICE S.A. CERPOL-KOZŁOWICE S.A. PN-B-12014:2009
7. P.P.H.U MERINO
K. B. i T .Rycerz
P.P.H.U MERINO
K. B. i T .Rycerz
PN-P-82011:1996
8. WELMAX + Sp. z o.o. Sp. K. WELMAX + Sp. z o.o. Sp. K. PN-P-82011:1996
9. BEWA Sp. Z o.o. Sp. K. BEWA Sp. Z o.o. Sp. K.

PN-EN 13071-2+A1:2013-12
+
PN-EN 13071-1:2008

PN-EN 15132:2007
+
PN-EN 13198:2005

10. SANIT-PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA SANIT-PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA

PN-B-75704:2015-12

Wszystkich zainteresowanych weryfikacją informacji zawartych w wykazie lub dodatkowymi informacjami dotyczącymi Znaku pn_male_0.jpg prosimy o kontakt z Wydziałem Sprzedaży.