Zawartość

Certyfikacja systemów zarządzania

Polski Komitet Normalizacyjny oferuje:

  1. Świadectwo stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
    Dotyczy klientów PKN zainteresowanych współpracą z PKN jako strona druga.
    Więcej
  2. Certyfikat PN na zgodność SZBI z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz na zgodność SZJ z normą PN-EN ISO 9001:2015-10


Dotyczy klientów, dla których zgodność z normami PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 i/lub PN-EN ISO 9001:2015-10 stanowi element niezbędny do zapewnienia zdolności organizacji do dostarczania wyrobów/usług zgodnych z określonymi wymaganiami poprzez zapewnienie ciągłości zgodności usługi (wyrobu) z tymi wymaganiami.

 
Czytaj więcej

Dowiedz się więcej o Certyfikacie SZBI/SZJ

Wykaz dokumentów związanych z certyfikacją systemu zarządzania (SZJ i/lub SZBI) przez PKN:
Załącznik 1: Wniosek o wycenę kosztów i przeprowadzenie certyfikacji/oceny systemu zarządzania
Załącznik 2: Wzór umowy o certyfikację systemu zarządzania

Wszelkich wyjaśnień udzielają pracownicy  Wydział Sprzedaży PKN.