Zawartość

Znak PN

Znak Zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami) – Znak pn_male_0.jpg - jest znakiem zgodności strony trzeciej, którego właścicielem (na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r o normalizacji) jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Pobierz broszurę informacyjną

Znak pn_male_0.jpg umieszczony na wyrobie to gwarancja, że został przeprowadzony proces oceny wyrobu na zgodność z właściwą Polską Normą (lub normami) i fakt ten jest potwierdzony certyfikatem.

Znak pn_male_0.jpg:

  • potwierdza, że wyrób, usługa, system lub proces – których ten znak dotyczy – został poddany certyfikacji;
  • dowodzi, że producent wyrobu uzyskał certyfikat zgodności z Polską Normą uprawniający do posługiwania się Znakiem pn_male_0.jpg oraz prawo do oznaczania tym znakiem wyrobu i/lub jego stosowania w sposób uzgodniony z PKN; jest to graficzna i symboliczna prezentacja zgodności z wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm);
  • potwierdza, że wyrób, usługa, system lub proces spełnia wszystkie wymagania Polskich Norm, z którymi zgodność została zadeklarowana i wykazana;
  • zapewnia, że wyrób nim oznaczony oraz proces jego wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną stronę trzecią;
  • gwarantuje jakość i bezpieczeństwo oraz jest wyrazem zaufania do wyrobu i jego producenta;

pn_duze2.jpg

  • Znak pn_male_0.jpg jest zachętą do korzystania przez konsumenta z oznaczonego nim wyrobu, usługi, systemu, procesu.

 

 

 

Wzór Znaku PN określa załącznik 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 198, poz. 1316) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 241, poz. 2077).
PKN przyznaje Organizacji prawo do stosowania Znaku pn_male_0.jpg w przypadku gdy został przeprowadzony z wynikiem pozytywnym proces certyfikacji zakończony wydaniem przez PKN certyfikatu PN.
Pod Znakiem PN dopuszcza się umieszczenie także numeru normy (norm), nazwy wyrobu lub grupy wyrobów w sposób wybrany przez Organizację i uzgodniony z PKN.

pn_duze.jpg

Powyżej podano przykładowy sposób prezentacji pod Znakiem PN dodatkowych informacji o normie, spełnienie której zostało potwierdzone certyfikatem PN.
Prezes PKN może (na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r o normalizacji) upoważnić do wydawania certyfikatów PN i przyznawania prawa do stosowania Znaku pn_male_0.jpg
Jednostki Certyfikujące Wyroby spełniające odpowiednie wymagania.

Wszelkich wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Sprzedaży.