Zawartość

Świadectwo stosowania SZBI

Oferta prowadzonego przez PKN audytu (strony drugiej) stosowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji mającego na celu potwierdzić jego zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 jest skierowana do:

  • Uczelni wyższych zainteresowanych współpracą z PKN w zakresie wprowadzenia do programu dydaktycznego przedmiotu Podstawy normalizacji,
  • Organizacji współpracujących z PKN na podstawie dwustronnej umowy,
  • wszystkich Organizacji pragnących uzyskać świadectwo stosowania SZBI potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 .

Zasady ubiegania się przez Organizację i wydawania przez PKN świadectwa stosowania SZBI określa Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem przez PKN audytu i otrzymaniem świadectwa stosowania SZBI prosimy o wypełnienie wniosku o wycenę kosztów i przeprowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przesłanie wniosku do PKN na adres e-mail w nim podany. Koszt, jaki Organizacja poniesie w okresie 5-ciu lat ważności świadectwa stosowania SZBI określa Rozdział VI Regulaminu.

 
Czytaj więcej

Wykaz dokumentów związanych z oceną systemu SZBI przez PKN (dotyczy realizacji Polityki edukacyjnej PKN):
Załącznik 1: Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001
Załącznik 2: Wniosek o wycenę kosztów i przeprowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 i wydanie świadectwa stosowania SZBI  oraz sprawowanie przez PKN nadzoru nad SZBI, w okresie ważności świadectwa stosowania SZBI


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Wydział Relacji Zewnętrznych - Sekcja Szkoleń Zewnętrznych.

- infolinia ogólna 22 55 67 777 lub 22 55 67 755 wew.: 6; e-mail: szbi@pkn.pl