Content

Certyfikacja systemów

Wykaz dokumentów związanych z certyfikacją systemu zarządzania (SZJ i/lub SZBI) przez PKN:

Załącznik 1: Wniosek o wycenę kosztów i przeprowadzenie certyfikacji/oceny systemu zarządzania