Zawartość

Interpretacja postanowień PN

Interpretacje postanowień Polskich Norm opracowywane są na podstawie stanowiska ekspertów wchodzących w skład Organów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Interpretacje postanowień nie mają charakteru decyzji administracyjnych i nie stanowią podstawy stwierdzenia, że konkretny wyrób/usługa konkretnego podmiotu spełnia wymagania danej normy. Interpretacje mają jedynie charakter wyjaśniający wątpliwości jak prawidłowo odczytywać postanowienia normy, która nie jest przepisem prawa, lecz dokumentem technicznym do dobrowolnego stosowania. Interpretacje publikowane przez PKN nie zastępują certyfikatów ani badań i nie mają charakteru decyzji ani innych aktów administracyjnych.

Poniższe interpretacje przedstawione są według numerów Polskich Norm i opracowane w formie zapytania i odpowiedzi. Do danej Polskiej Normy może być opracowanych kilka zapytań i odpowiedzi.

Numer PNTytuł PNSektorInterpretacje PN
PN-EN 10204:2006Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroliSHTzapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 12952-2:2011Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenieSMCzapytanie 1
PN-EN 13394:2007Opakowania -- Wymagania dla taśm opasujących niemetalowych do opakowańSLTzapytanie 1
PN-EN 13445-3:2014-11Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: ProjektowanieSMCzapytanie 1
PN-EN 22768-1:1999Tolerancje ogólne -- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancjiSMCzapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 50272-2:2007Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarneSELzapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 50341-3-22:2010Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych -- Polska wersja EN 50341-3-22:2001SELzapytanie 6
zapytanie 5
zapytanie 4
zapytanie 3
zapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 60051-1:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normySEKzapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 60079-14:2014-06Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznychSGRzapytanie 1
PN-EN ISO 11608-2:2012Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 2: IgłySZŚzapytanie 1
PN-EN ISO 14732:2014-01Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatorów spawania oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania/zgrzewania metaliSHTzapytanie 1
PN-EN ISO 5163:2014-08Przetwory naftowe -- Oznaczanie odporności benzyny samochodowej i benzyny lotniczej na spalanie stukowe -- Metoda motorowaSCHzapytanie 1
PN-EN ISO 5164:2014-08Przetwory naftowe -- Oznaczanie odporności benzyny samochodowej na spalanie stukowe -- Metoda badawczaSCHzapytanie 1
PN-ISO 26000:2012Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialnościSZPzapytanie 1
PN-ISO 9613-2:2002Akustyka -- Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej -- Ogólna metoda obliczaniaSZŚzapytanie 1
PN-ISO 9836:2015-12Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowychSBDzapytanie 3
zapytanie 2
zapytanie 1