Zawartość

Zamówienia publiczne

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.2.2020

Identyfikator postępowania w miniPortal UZP 205a13a7-f68e-492c-b422-f73523df4e0f

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.05.04) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.05.04) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2020.05.12) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2020.05.12) >>

Załączniki do SIWZ (2020.05.12)>>

Informacje z otwarcia ofert (2020.05.19) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.06.05) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.06.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.1.2020

(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 61736b13-c4c5-43dc-833e-36d751a385af)

Ogłoszenie o zamówieniu (2020.03.23) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020.03.23) >>

JEDZ - Espd (2020.03.23) >>

Klucz publiczny (2020.03.23) >>

Załącznik do SIWZ (2020.04.30) >>

Informacje z otwarcia ofert (2020.05.04) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2020.05.22) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020.06.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. NR SPRAWY WAD.261.3.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.29) >>

Formularz oferty (2019.11.29) >>

Informacje z otwarcia ofert (2019.12.09) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.12.17) >>

Ogłoszenie o zawarciu umowy (2020.01.03) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. NR SPRAWY WAD.261.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.07) >>

Formularz oferty (2019.11.07) >>

Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja ogłoszenia (2019.11.15) >> 

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.19) >> 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (2019.11.22) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.7.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.11.06) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.11.06) >>

Załączniki do SIWZ (2019-11-12) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.15) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.27) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.12.20) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2019.12.20) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH. NR SPRAWY WIF.261.6.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.10.21) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.10.21) >>

Załącznik nr 10 do SIWZ Tabela CPU Benchmarks (2019.10.21) >>

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ (Modyfikacja SIWZ) (2019.10.24) >>

Załączniki do SIWZ (2019-10-24) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.10.29) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.14) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.12.09) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH DLA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WAD.261.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.10.18) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.10.18) >>

Formularz oferty z załącznikami (2019.10.18) >>

Odpowiedź Zamawiającego na zgłoszony wniosek o wyjaśnienie SIWZ (Modyfikacja SIWZ) (2019.10.25) >> 

Modyfikacja SIWZ (2019.10.25) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.11.04) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.11.12) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU ZAPÓR SIECIOWYCH. NR SPRAWY WIF.261.5.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.09.19) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.09.19) >>

Załączniki do SIWZ (2019-09-25) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.09.27) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.10.09) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.10.23) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DO POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WRZ.263.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.09.19) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.09.19) >>

Formularz oferty z załącznikami (2019.09.20) >> 

Informacja z otwarcia ofert (2019.10.01) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.10.07) >> 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.4.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.05.15) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.05.15) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2019.05.20) >>

Załączniki do SIWZ (2019.05.20)>>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2019.05.21) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2019.05.21) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.05.24) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.06.10) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.07.05) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.3.2019

(identyfikator postępowania w miniPortal UZP 0b81ad58-c6cc-45b9-ad73-177eddf56376)

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.04.16) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.04.16) >>

JEDZ - Espd (2019.04.16) >>

Klucz publiczny (2019.04.16) >>

Załączniki do SIWZ (2019.05.14)>>

Informacja z otwarcia ofert (2019.05.17) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.05.30) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.07.05) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.03.21) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.03.21) >>

Załączniki do SIWZ (2019.03.26) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.03.29) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.04.18) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.05.21) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019.01.23) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019.01.23) >>

Załączniki do SIWZ (2019.01.29) >>

Informacja z otwarcia ofert (2019.01.31) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2019.02.21) >> 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019.03.07) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WAD.261.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2018.10.17) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018.10.17) >>

Formularz oferty z załącznikami (2018.10.17) >>

Informacja z otwarcia ofert (2018.10.29) >> 

Wybór najkorzystniejszej oferty (2018.11.15) >> 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU KOPII ZAPASOWYCH. NR SPRAWY WIF.261.7.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2018.06.20) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018.06.20) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2018.06.26) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2018.06.26) >>

Załączniki do SIWZ (2018.06.26) >>

Informacja z otwarcia ofert (2018.06.29) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2018.07.13) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018.08.28) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRZEDŁUŻENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO SPRZĘTU NR SPRAWY WIF.261.6.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2018.05.21) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018.05.21) >>

Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja SIWZ (2018.05.24) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2018.05.24) >>

Załączniki do SIWZ (2018.05.25) >>

Informacja z otwarcia ofert (2018.05.29) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2018.06.07) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018.06.26) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.5.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2018.05.14) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018.05.14) >>

Załączniki do SIWZ (2018.05.17) >>

Informacja z otwarcia ofert (2018.05.22) >>

Korekta informacji z otwarcia ofert (2018.05.24) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2018.06.06) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018.07.05) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRZEDŁUŻENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO SPRZĘTU NR SPRAWY WIF.261.4.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2018.04.27) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018.04.27) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2018.05.07) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2018.05.07) >>

Załączniki (2018.05.08) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2018.05.09) >>

Modyfikacja do SIWZ (2018.05.09) >>

Załączniki do WIF.261.4.2018 po modyfikacji (2018.05.09) >>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2018.05.16) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.3.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2018.03.30) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018.04.04) >>

ESPD Załączniki nr 8 do SIWZ WIF.261.3.2018_JEDZ.xml (2018.04.04) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2018.04.27) >>

Modyfikacja do SIWZ (2018.04.30) >>

Załączniki do SIWZ (2018.04.30) >>

Informacja z otwarcia ofert (2018.05.11) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2018.05.30) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018.06.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA, WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU POLSKI ZASÓB NORMALIZACYJNY (PZN). WIF.261.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2018.03.07) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018.03.07) >>

Załączniki do SIWZ (2018.03.13) >>

Informacja z otwarcia ofert (2018.03.15) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2018.03.30) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018.04.27) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA. WIF.261.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2018.02.08) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018.02.08) >>

Załączniki do SIWZ (2018.02.08) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2018.02.15) >>

Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2018.02.15) >>

Załączniki do SIWZ po modyfikacji z dnia 2018-02-15 (2018.02.15) >>

Informacja z otwarcia ofert (2018.02.20) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2018.02.27) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018.03.20) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DO POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WRZ.263.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (2017.11.23) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017.11.23) >>

Informacja z otwarcia ofert (2017.12.06) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2017.12.11) >>

Korekta nazwy Wykonawcy TOP PODRÓŻE Sp. z o.o. (2017.12.19) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA NR SPRAWY WIF.261.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (2017.11.13) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017.11.13) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2017.11.17) >>

Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2017.11.17) >>

Załączniki do SIWZ (2017.11.17) >>

Informacja z otwarcia ofert (2017.11.23) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2017.11.30) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017.12.14) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NR SPRAWY WIF.261.3.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (2017.10.23) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017.10.23) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2017.10.26) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2017.10.27) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2017.10.27) >>

Załącznik do SIWZ (2017.10.27) >>

Informacja z otwarcia ofert (2017.11.03) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2017.11.13) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017.11.30) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (2017.05.15) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017.05.15) >>

Załączniki do SIWZ (2017.05.18) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2017.05.22) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2017.05.22) >>

Informacja z otwarcia ofert (2017.05.25) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2017.06.05) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017.07.03) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (2017.04.19) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017.04.20) >>

espd-załącznik nr 5 do SIWZ JEDZ.xml (2017.04.20) >>

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_JEDZ_doc (2017.04.20) >>

Załączniki do SIWZ (2017.05.18) >>

Informacja z otwarcia ofert (2017.05.25) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2017.06.05) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017.07.03) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. NR SPRAWY WAD.261.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (2017.04.12) >>

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia (2017.04.19) >>

Informacje z otwarcia ofert (2017.04.24) >>

Wybór najkorzystniejszej oferty (2017.05.11) >>

Ogłoszenie o zawarciu umowy (2017.05.29) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WAD.261.2.2016

Ogłoszenie o zamówieniu (2016.12.22) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2016.12.22) >>
Formularz oferty z załącznikami (2016.12.22) >>
Informacja z otwarcia ofert (2017.01.02) >>
Wybór najkorzystniejszej oferty (2017.01.18) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH. NR SPRAWY WIF.261.5.2016

Ogłoszenie o zamówieniu (2016.11.28) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2016.11.28) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2016.12.02) >>
Załączniki do SIWZ (2016.12.02) >>
Informacja z otwarcia ofert (2016.12.06) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016.12.09) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH DLA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WAD.261.1.2016

Ogłoszenie o zamówieniu (2016.11.17) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2016.11.17) >>
Formularz oferty z załącznikami (2016.11.17) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2016.11.22) >>
Informacja z otwarcia ofert (2016.11.28) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016.11.30) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU ZASILANIA GWARANTOWANEGO SERWEROWNI PKN W WARSZAWA WIF.261.4.2016

Ogłoszenie o zamówieniu (2016.10.19) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2016.10.19) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2016.10.25) >>
Załączniki do SIWZ (2016.10.25) >>
Informacja z otwarcia ofert (2016.10.28) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016.11.10) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU DO WIRTUALIZACJI POLSKICH NORM (PN) W WERSJI ANGIELSKIEJ (E) WIF.261.3.2016

Ogłoszenie o zamówieniu (2016.04.12) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2016.04.12) >>
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2016.04.19) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2016.04.19) >>
Załączniki do SIWZ (2016.04.19) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2016.04.21) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016.06.10) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.2.2016

Ogłoszenie o zamówieniu (2016.04.08) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2016.04.08) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2016.04.19) >>
Załączniki do SIWZ (2016.04.19) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016.05.16) >>
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2016.06.10) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.1.2016

Ogłoszenie o zamówieniu (2016.02.22) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2016.02.25) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i Modyfikacja SIWZ (2016.03.17) >>
Załączniki do SIWZ (2016.03.23) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016.04.11) >>
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2016.04.27) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ UTRZYMANIA I WSPARCIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PKN,NR SPRAWY: WIF.261.7.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.12.21) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.12.21) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016.02.03) >>
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2015.02.15) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DO POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WRZ.261.1.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.11.18) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.11.18) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.12.11) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SYSTEMU PAMIĘCI MASOWEJ NR SPRAWY: WIF.261.6.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.11.09) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.11.09) >>
Załączniki do SIWZ (2015.11.16) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.11.19) >>
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2015.12.08) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA DOKUMENTÓW ORAZ ZAPEWNIENIE PRAWA DO NOWEJ WERSJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA NR SPRAWY: WIF.261.5.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.11.02) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.11.02) >>
Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2015.11.04) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2015.11.09) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.11.16) >>
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2015.11.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SERWERÓW NR SPRAWY WIF.261.4.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.09.29) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.09.29) >>
Załączniki do SIWZ (2015.10.07) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.10.19) >>
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2015.10.27) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE REMONTU I BIEŻĄCEJ KONSERWACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. SWIĘTOKRZYSKIEJ 14. NR SPRAWY WAD.261.2.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.06.22) >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.06.22) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.07.20) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2 NR SPRAWY WIF.261.3.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.04.20)>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.04.27)>>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2015.05.19) >>
Załączniki do SIWZ (2015.05.22) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.06.19) >>
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2015.07.02) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI OPROGRAMOWANIA DLA BAZ DANYCH. NR SPRAWY WIF.261.2.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.04.15)>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.04.20)>>
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2015.04.29) >>
Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2015.05.04) >>
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2015.05.12) >>
Załączniki do SIWZ (2015.05.18) >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.06.08) >>
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2015.06.29) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ARANŻACJĘ I REMONT  WNĘTRZA – SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 14.

NR SPRAWY WAD.261.1.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.03.06)>>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.03.06)>>

PROJEKT WYKONAWCZY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Program funkcjonalno-użytkowy (2015.03.06)>>

TOM I

ARCHITEKTURA

Architektura część tekstowa (2015.03.06)>>

Architektura specyfikacja opisowa (2015.03.06)>>

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali (2015.03.06)>>

Spis rysunków  (2015.03.06)>>

RYSUNKI

AA_01.00 - LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ (2015.03.06)>>

AA_01.01 - RZUT OGÓLNY (2015.03.06)>>

AC.01.01 - BALUSTRADY WEWNĘTRZNE (2015.03.06)>>

AC.02.01 - PREZYDIUM, ŁAWKA (ZS-2.1, ZS-2.2) - RZUTY, PRZEKROJE (2015.03.06)>>

AC.02.02 - ŁAWKA TYP ZS-2.2 –WIDOKI (2015.03.06)>>

AC.02.03 - ŁAWKA TYP ZS-2.1 –WIDOKI (2015.03.06)>>

AC.02.04 - MÓWNICA (ZS-1) - RZUTY, PRZEKROJE (2015.03.06)>>

AC.02.05 - MÓWNICA (ZS-1) –WIDOKI (2015.03.06)>>

AC.02.06 - SZAFA NA ZAPLECZU KONFERENCJI (2015.03.06)>>

AC.02.07 - SZAFA NA ZAPLECZU KONFERENCJI-WIDOK (2015.03.06)>>

AK_01.01 - GEOMETRIA OKŁADZINY ŚCIANY 1-1 (2015.03.06)>>

AK_01.02 - GEOMETRIA OKŁADZINY ŚCIANY 2-2 (2015.03.06)>>

AK_01.04 - GEOMETRIA OKŁADZINY ŚCIANY 4-4 (2015.03.06)>>

AO.01.01 - ZESTAWIENIE OKIEN (2015.03.06)>>

AO.02.01 - DETAL OKNA – RZUT (2015.03.06)>>

AO.02.02 - DETAL OKNA – PRZEKRÓJ (2015.03.06)>>

AP_01.01 - RZUT POSADZKI OGÓLNY (2015.03.06)>>

AP_01.02 - KONSTRUKCJA PODŁOGI PODNIESIONEJ (2015.03.06)>>

AR_01.01 - WIDOK ŚCIANY 1-1 (2015.03.06)>>

AR_01.02 - WIDOK ŚCIANY 2-2 (2015.03.06)>>

AR_01.04 - WIDOK ŚCIANY 4-4 (2015.03.06)>>

AR_01.05 - WIDOK ŚCIANY 5-5 (2015.03.06)>>

AS_01.01 - RZUT SUFITU (2015.03.06)>>

AS_01.01-01.03 - DETALE ŚCIANY (2015.03.06)>>

AT.01.01 - ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ A3_AT_01 (2015.03.06)>>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPIS ZAWARTOŚCI (2015.03.06)>>

STWOiR WYMAGANIA OGÓLNE (2015.03.06)>>

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (2015.03.06)>>

452-1 PODŁOŻA I PODKŁADY – WYLEWKI (2015.03.06)>>

452-2 ROBOTY CIESIELSKIE (PODŁOGA PODNIESIONA) (2015.03.06)>>

453-1 INSTALACJA WENTYLACJI (2015.03.06)>>

453-2 INSTALACJA CO (2015.03.06)>>

454-1 OKŁADZINY SYSTEMOWE ŚCIAN I SUFITÓW (2015.03.06)>>

454-2 STOLARKA I ŚLUSARKA (2015.03.06)>>

454-3 TYNKI WEWNĘTRZNE (2015.03.06)>>

454-4 ROBOTY MALARSKIE (2015.03.06)>>

454-5 WYKŁADZINY (2015.03.06)>>

454-6 MONTAŻ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH (2015.03.06)>>

PRZEDMIAR – BRANZA BUDOWLANA (2015.03.06)>>

TOM II KONSTRUKCJE

Strona tytułowa konstrukcje  (2015.03.06)>>

Opinia techniczna konstruktora (2015.03.06)>>

Podłoga podniesiona, obliczenia (2015.03.06)>>

Opinia konstruktorska (2015.03.06)>>

TOM III INSTALACJE OGRZEWANIA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

PO65 - opis (2015.03.06)>>

RYSUNKI

PW65-IS-01- schemat  wentylacji i klimatyzacji (2015.03.06)>>

PW65-IS-02- schemat  blokowy automatyki centrali wentylacyjnej (2015.03.06)>>

PW65-IS-03- instalacja  wentylacji (2015.03.06)>>

PW65-IS-04- instalacja  klimatyzacji  (2015.03.06)>>

PW65-IS-05- instalacja  centralnego ogrzewania, inwentaryzacja  (2015.03.06)>>

PW65-IS-06- instalacja centralnego ogrzewania  (2015.03.06)>>

PRZEDMIAR INSTALACJI SANITARNYCH  (2015.03.06)>>

TOM IV INSTALACJE ELEKTRO-ENERGETYCZNE, TELETECHNICZNE

Opis IE (2015.03.06)>>

Obliczenia oświetleniowe (2015.03.06)>>

RYSUNKI

E01 – instalacja oświetleniowa (2015.03.06)>>

E02 – instalacja gniazd (2015.03.06)>>

E03 – trasa wlz rozdzielni RE piwnica (2015.03.06)>>

E04 – trasa wlz rozdzielni RE II piętro (2015.03.06)>>

E05 – schemat zasilania RE (2015.03.06)>>

E06 – schemat RE (2015.03.06)>>

E07 – widok RE (2015.03.06)>>

E08 – instalacja SSP (2015.03.06)>>

E09 – instalacja AV (2015.03.06)>>

E10 – system konferencyjny (2015.03.06)>>

E11 – widok urządzeń AV (2015.03.06)>>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ  (2015.03.06)>>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (2015.03.06)>>

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE  (2015.03.06)>>

KOREKTA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

KOREKTA PROJEKTU WYKONAWCZEGO (2015.03.06) >>

Odpowiedzi na pytania modyfikacja siwz (2015.03.18)>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.04.22) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF.261.1.2015

Ogłoszenie o zamówieniu (2015.02.05) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015.02.10) >>

Załączniki do SIWZ (2015.03.10) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.03.30) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2015.04.21) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO NR SPRAWY WAD-212-02/2014

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.12.15) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2014.12.15) >>

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2014.12.17) >>

Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2014.12.19) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015.01.14) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DO POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO I UBEZPIECZENIEM DLA PRACOWNIKÓW POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. NR SPRAWY WRZ-212-1/14

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.11.25) >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2014.11.25) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014.12.12) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW. NR SPRAWY WIF-212-6/2014

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.10.16) >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014.10.16) >>

Załącznik nr 3 do SIWZ (2014.10.16) >>

Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2014.10.21) >>

Załącznik do SIWZ (2014.10.21) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014.10.27) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014.11.05) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH. NR SPRAWY WIF-212-5/2014

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.08.14) >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014.08.19) >>

Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2014.09.04) >>

Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. 2 (2014.09.10) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014.10.06) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014.10.23) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP-2. NR SPRAWY WIF-212-4/2014

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.05.28) >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014.05.28) >>

Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2014.06.02) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2014.06.03) >>

Modyfikacja SIWZ i Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. 2 (2014.06.03) >>

Załącznik do SIWZ (2014.06.03) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014.06.13) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014.06.25) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓB W BUDYNKU POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 14 W WARSZAWIE. NR SPRAWY WAD.2121-1/2014/RW

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.04.28) >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014.04.28) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014.05.21) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU ZAPÓR SIECIOWYCH. NR SPRAWY WIF-212-3/2014

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.04.14) >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014.04.14) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2014.04.23) >>

Modyfikacja SIWZ (2014.04.23) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2014.04.23) >>

Załączniki do SIWZ (2014.04.24)>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014.05.16) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014.05.26) >>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT. NR SPRAWY WIF-212-2/2014

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.02.24) >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014.02.26) >>

Załączniki do SIWZ (2014.03.24)>>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2014.03.31) >>

Modyfikacja SIWZ (2014.03.31) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2014.03.31) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014.04.16) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014.04.30)>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ASYSTY I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORACLE. NR SPRAWY WIF-212-1/2014

Ogłoszenie o zamówieniu (2014.01.27) >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014.01.27) >>

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2014.01.31) >>

Modyfikacja SIWZ (2014.01.31) >>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2014.01.31) >>

Załączniki w wersji edytowalnej (2014.01.31) >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014.02.10) >>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014.02.24)>>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2014.02.27)>>