Zawartość

Składanie ofert na opracowanie norm

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do dopełnienia formalności stawianych wykonawcom prac normalizacyjnych.


Zaproszenia do składania ofert na opracowanie norm

Komitet Techniczny nr 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych informuje o możliwość składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN 1090-2:2018-09, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi
na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

  • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
  • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 32 175 PLN

Oferty prosimy przesłać do 04-10-2019 na adres: anna.tanska@pkn.pl