Zawartość

Formularz zgłoszeniowy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
www.pkn.pl
Data: 2018-12-18
Administratorem danych zebranych poprzez formularz jest Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14. Powyższe dane osobowe gromadzone są przez PKN wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i Ja” lub jeżeli odrębnie wyrażono na to zgodę w celu informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość wniesienia poprawek. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą dobrowolnie.
*)** Zgłaszam udział w VII Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja” w kategorii:
Dane uczestnika
Dane nauczyciela prowadzącego pracę
Dane kontaktowe PKN w sprawie VII Ogólnopolskiego Konkursu: tel. 22 556 76 39, e-mail: pawel.gorski@pkn.pl

* Pole wymagane

1 Uczeń wpisuje klasę / nauczyciel wpisuje wyraz "nauczyciel"

** Zaznaczyć odpowiednio

*** Dotyczy tylko nauczycieli