Content

Składanie ofert na opracowanie norm

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do dopełnienia formalności stawianych wykonawcom prac normalizacyjnych.


Zaproszenia do składania ofert na opracowanie norm

Komitet Techniczny nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej informuje o możliwości składania ofert na opracowanie polskiej wersji językowej normy PN-EN 60947-2:2018-01, Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 2: Wyłączniki.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z informacjami podanymi
na stronie internetowej PKN w zakładce Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych, a w przypadku dalszego zainteresowania – o przesłanie:

  • opisu kompetencji (w tym: doświadczenie w tłumaczeniach z dziedzin ewentualnej współpracy – wskazana zgodność z PN-EN ISO 17100, znajomość aktualnego Zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz procedur obowiązujących w zakresie opracowywania dokumentów normalizacyjnych)
  • propozycji terminu wykonania wstępnego projektu roboczego.

Wartość opracowania (kwota wypłacana Wykonawcy po dokonaniu odbioru opracowania) wynosi: 32 472 PLN

Oferty prosimy przesłać do 26-11-2018 na adres: michal.zimmer@pkn.pl